Засвідчення документів

Проставлення апостиля

Апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, проставляється Міністерством юстиції України відповідно до повноважень. Для проставлення апостилю необхідно звернутись до Міністерства юстиції України з відповідним переліком документів та сплатити адміністративний збір.

Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінекономіки, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня (крім обласного та республіканського) – районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

Засвідчення справжності підпису на документах

Посадова особа органу місцевого самоврядування відповідно до наданих їй повноважень засвідчують справжність підпису на документах, крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню.

Дублікати втрачених або зіпсованих документів, посвідчених посадовою особою органу місцевого самоврядування

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого посадовою особою органу місцевого самоврядування, потрібно звернутись до органу місцевого самоврядування, який посвідчував документ, для отримання дубліката такого документа.

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

Посадові особи органів місцевого самоврядування засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Довідка для оформлення спадщини

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Місце відкриття спадщини підтверджується довідкою про реєстрацію / останнє місце проживання спадкодавця виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови.

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Посадові особи органів місцевого самоврядування уповноважені відповідно до законодавства вчиняти нотаріальні дії, зокрема, посвідчувати заповіти. Заповіти подаються не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах органу місцевого самоврядування. Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням.