Особи з інвалідністю

Влаштування бездомних осіб до стаціонарних соціально-медичних установ

Бездомним особам, які потребують захисту та є особами похилого віку або інвалідами надається можливість влаштування до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду). Зарахування до таких установ проводиться по путівках виданих управліннями праці та соціального захисту населення і лише після встановлення бездомної особи та повного медичного його обстеження.

Дозвіл на право користування пільгами з оподаткування для організацій осіб з інвалідністю

Підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік Мінсоцполітики.

Статус особи з інвалідністю з дитинства та дитини з інвалідністю та посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства і діти з інвалідністю віком до 18 років. Щоб отримати посвідчення, необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування особи на обліку.

Грошова компенсація особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями. Для отримання такої грошової компенсації потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів.

Направлення (путівка) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ

Право на отримання направлення (путівки) до реабілітаційних установ мають особи з інвалідністю та/або діти з інвалідністю, та/або діти віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності). Для отримання такого направлення потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з відповідним пакетом документів.

Направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення мають право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації на безоплатній основі. Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення, виконавчому органу ради об’єднаної територіальної громади необхідний пакет документів.

Путівка на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Громадяни похилого віку та особи з інвалідністю мають право на отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату. Для отримання такої путівки потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів.

Направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

Право на отримання легкового автомобіля безоплатно або на пільгових умовах мають особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, які є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано.