Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Дозвіл на право користування пільгами з оподаткування для організацій осіб з інвалідністю

Назва послуги

Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
02.01.2021 15:42
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна соціальна сервісна служба України, Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація

Умови та випадки надання послуги

Дозвіл підприємствам з філіями, відокремленими підрозділами (у разі наявності) та організаціям, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, надається за умови їх відповідності таким критеріям:1) кількість осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;2) фонд оплати праці осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (надання послуг).4) розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;5) виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).Копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, подаються крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю або громадська організація осіб з інвалідністю, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів.У разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку до заяви додається копія державного акта на право постійного користування землею або копія довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.До заяви також додаються копії податкових та фінансових звітів (податкова декларація з податку на прибуток підприємства, звіт про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації та звіт про фінансові результати за встановленою формою (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text) за попередній звітний (податковий) період).Строк подання документів підприємством, організацією:які мали дозвіл, – не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу;які не мали дозволу, – не пізніше ніж за один місяць до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл.Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Мінсоцполітики, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення у разі:надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року;виявлення на підприємстві, в організації простроченої заборгованості із виплати заробітної плати.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірних даних у поданих підприємством, організацією документах, Подання підприємством, організацією документів не в повному обсязі, Невиконання підприємством, організацією вимог пункту 2 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” ст. 14-2, Постанова КМУ від 30.09.2020 №672 “Деякі питання надання підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, дозволу на право користування пільгами з оподаткування”, Постанова КМУ від 08.08.2007 №1010 “Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю”

Життєва подія

Отримання соціального захисту

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про надання дозволу підприємству, організації, Рішення про відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява громадської організації осіб з інвалідністю про надання підприємству, організації дозволу за формою https://cutt.ly/ek5GiuH | Копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника | Довідка про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації, видана територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період | Копія державного акта на право постійного користування землею (копія довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки) | Бізнес-план діяльності підприємства | Розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією | Довідка про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період | Копії податкових та фінансових звітів

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Прийняття рішення обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення: 15 днів (робочі); Прийняття рішення Нацсоцслужби: 30 днів (робочі)

Вартості надання

Прийняття рішення обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення: Безоплатне надання; Прийняття рішення Нацсоцслужби: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі