Видавнича справа та ЗМІ

Видача довідки суб’єктам видавничої справи

Для підтвердження того що за останні 12 місяців вітчизняним видавництвом та/або підприємством розповсюдження випущено та/або розповсюджено не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою Держкомтелерадіо видається довідка. Така довідка, як правило отримується суб’єктами видавничої справи для можливості укладення ними договорів оренди приміщень.

Переоформлення свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Свідоцтво про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції підлягає переоформленню у разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі.
Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем.

Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:
органи законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску офіційних видань;
підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи – для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність.

Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.
Для внесення запису про видачу дубліката свідоцтва до відповідного розділу Державного реєстру вносяться відомості про номер та дату рішення Держкомтелерадіо про видачу дубліката свідоцтва.

Дублікат свідоцтва про реєстрацію інформаційного агентства

Підставою для отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності може бути втрата або пошкодження оригіналу. Засновник, співзасновник або уповноважений представник подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу дубліката та пошкоджене свідоцтво або примірник друкованого видання, у якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва.

Дублікат свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ

У разі втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ можна отримати його дублікат. Для цього засновник/співзасновник або уповноважений представник звертається до Міністерства юстиції України із заявою та документами, що підтверджують факт пошкодження чи втрати оригіналу.

Перереєстрація інформаційного агентства

У разі виникнення необхідності перереєструвати інформаційне агентство як суб’єкта інформаційної діяльності необхідно звернутись до Мін’юсту. За результатами розгляду поданих документів Мін’юст приймає рішення про перереєстрацію інформаційного агентства або про відмову у перереєстрації.

Визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ

Засновник має право припинити випуск видання у випадках, передбачених установчим договором або статутом редакції чи іншим договором, укладеним між засновником і редакцією. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації визнається недійсним на підставі письмового повідомлення Мін’юсту про припинення випуску видання.

Реєстрація інформагентства

Державній реєстрації підлягають усі інформагентства та представництва іноземних інформагентств, що засновуються або діють в Україні. Рішення про держреєстрацію установи приймає Міністерство юстиції України на підставі письмової заяви засновника (співзасновника) про реєстрацію інформаційного агенства як суб’єкта інформаційної діяльності.

Перереєстрація друкованого ЗМІ

Підставою для перереєстрації друкованого ЗМІ може бути зміна засновника або складу співзасновників, назви, мови, сфери розповсюдження видання. Рішення про перереєстрацію видання приймає Міністерство юстиції України на підставі заяви та після розгляду документів, що підтверджують цивільну правоздатність та дієздатність засновника або співзасновників видання.