Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Реєстрація друкованого ЗМІ

Назва послуги

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Засновники новоствореного друкованого видання повинні зареєструвати його. Для цього до Міністерства юстиції України подається заява та пакет документів. Якщо підстав для відмови у реєстрації ЗМІ немає, заявник отримує свідоцтво про державну реєстрацію і відомості про нього вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
23.03.2020 10:19
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство юстиції України, Територіальні органи Міністерства юстиції України

Умови та випадки надання послуги

З метою реєстрації друкованого засобу масової інформації необхідно звернутись до Міністерства юстиції України із заявою та необхідним пакетом документів.У заяві мають бути вказані:засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа – зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа – зазначаються прізвище, ім’я (по батькові – за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта; пов’язана особа (особи) (якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв’язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта); вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо); назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ) (назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою; якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг; якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання); мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску); сфера розповсюдження (місцева – у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна – дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна – у межах України; зарубіжна – за межами України); програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, особи з інвалідністю, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо); передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання; юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб – у разі наявності); місцезнаходження редакції.Для юридичної особи документами, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання є: 1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;
2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом;
3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).Для фізичної особи документами, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання є:
копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи);
довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами);
установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа)
У разі, якщо установчі документи складені іноземною мовою, то подаються для перереєстрації друкованого засобу масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Підстави для відмови у наданні послуги

Якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, Якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації, Якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобі масової інформації з тією ж самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами, Якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” стаття 8, 11, 12, 16, 17, Постанова КМУ від 17.11.1997 №1287 “Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” пункт 3, 5, Наказ ЦОВВ від 21.02.2006 №12/5 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації” пункт 2, Наказ ЦОВВ від 21.06.2007 №689/13956 “Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності” пункт 3

Життєва подія

Господарська діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Внесення відомостей про відмову у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації, Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації та видача свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Внесення відомостей про серію та номер свідоцтва до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, Рішення про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Рішення про відмову у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації | Документи, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження справляється збір у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту справляється збір у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів справляється збір у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутноу фонді яких є іноземний капітал справляється збір у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій справляється збір у розмірі 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру сплачується збір у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів: У місячний строк

Вартості надання

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження справляється збір у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;: 850.0 UAH (50 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту справляється збір у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 1020.0 UAH (60 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів справляється збір у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 408.0 UAH (24 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутноу фонді яких є іноземний капітал справляється збір у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 2040.0 UAH (120 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій справляється збір у розмірі 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 238.0 UAH (14 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру сплачується збір у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 1700.0 UAH (100 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації: ; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі