Житловий фонд

Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Для взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської і Севастопольської міськдержадміністрації подається заява з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї та необхідні документи.

Рішення щодо продовження строку проживання в тимчасовому житловому фонді

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути альтернативне місце проживання.

Виключення житлового приміщення з числа службових

Для виключення житлового приміщення з числа службових необхідно звернутись до районної, районної у місті, міської ради з відповідним клопотанням та іншими документам, які визначені суб’єктом надання адміністративної послуги.

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

У разі виникнення необхідності у переведенні дачних і садових будинків у жилі будинки необхідно звернутись до місцевої ради за місцем знаходження такого будинку з відповідним пакетом документів або через центр надання адміністративних послуг. За результатами розгляду документів місцева рада приймає рішення про переведення чи відмову у переведенні будинку у жилі будинки. Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житло, зокрема для реєстрації місця проживання.

Спільні рішення адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи

На квартирний облік беруться громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.
Громадяни можуть стати на квартирний облік за місцем роботи за спільним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації чи відповідного профспілкового комітету. Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням – також і в виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.

Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради.
На облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті і потребують поліпшення житлових умов.

Внесення громадян до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла

Законодавством України визначено перелік осіб, які мають право на забезпечення доступним житлом. Таким особам потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з відповідним пакетом документів для включення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла.

Довідка про перебування (не перебування) на квартирному обліку

При взятті на квартирний облік відповідно до законодавства потрібна довідка про перебування (не перебування) на квартирному обліку. Отримати її можна у сільській, селищній чи міській раді за місцем вашого проживання або перебування.

Дублікат свідоцтва про право власності

Громадяни України мають право на приватизацію квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках. За результатом приватизації громадянин отримує свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності за письмовою заявою власника (співвласників) органом приватизації видається його дублікат.

Внесення змін до свідоцтва про право власності на приватизоване житло

Щоб внести зміни до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло необхідно звернутися за місцем проживання із заявою та необхідним пакетом документів до уповноважених органів приватизації або до органів місцевого самоврядування через центр надання адміністрвтивних послуг.
Внесення змін до свідоцтва необхідне при допущенні помилки або у разі внесення актуальної інформації до нього.