Зовнішньоекономічна діяльність

Внесення оновленої інформації до Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі

Для оновлення інформації, яка міститься у Державному реєстрі імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі суб’єкту господарювання необхідно подати Мінекономіки за встановленою формою необхідні відомості та супровідний лист, підписаний уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

Надання відомостей з Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі

Для отримання відомостей з Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі суб’єкт господарювання може звернутися з письмовим запитом до Мінекономіки, яке протягом семи робочих днів з дня отримання запиту надає у письмовій формі суб’єкту господарювання запитувані відомості з Реєстру.

Внесення відомостей до Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі

Підприємствто, яке проводить діяльність у сфері виробництва чи поставки в Україну продукції оборонного призначення, на добровільних засадах може надати відомості для включення його до Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі. Відомості подаються Мінекономіки із супровідним листом, підписаним уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

Повторна оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб’єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Для того, щоб отримати повторну оцінку відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки.

Дозвіл на реекспорт товарів українського походження

Для здійснення діяльності, пов’язаної з реекспортом товарів українського походження, підприємству необхідно отримати дозвіл на це. Для цього заява разом з переліком документів подається до Міністерства розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства України.

Оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб’єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Для того, щоб отримати авторизацію підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки.

Анулювання авторизації авторизованого економічного оператора

За рішенням підприємства авторизація авторизованого економічного оператора може бути анульована. Для цього потрібно подати до Державної митної служби України відповідну заяву та отримати офіційне рішення про анулювання.

Надання статусу гаранта

Обов’язковою умовою набуття юридичною особою статусу гаранта є документально підтверджена відповідність вимогам, що висуваються Митним кодексом України, та включення до реєстру Гаранту. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня надання Державній митній службф України усіх документів, що підтверджують виконання усіх встановлених умов.

Анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення

Анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення може здійснюватись за заявою підприємства, якому видано такий дозвіл. На підставі такої заяви Держмитслужба приймає рішення про анулювання дозволу.