Земля та екологія

Передача у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

Передача у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, здійснюється територіальними органами Держгеокадастру та органами місцевого самоврядування. Для отримання земельної ділянки необхідно звернутись до одного із суб’єктів надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг з відповідним пакетом документів.

Обов’язкова державна експертиза землевпорядної документації

Державна експертиза землевпорядної документації – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи. Обов’язкова державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об’єктів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів – також за клопотанням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток місцевого значення

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток місцевого значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях належить до компетенції обласних, Київської та Севастопольської місцевої державної адміністрації. Для погодження потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів.

Виділення земельних часток (паїв)

Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають до відповідної сільської, селищної, міської ради заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).

Свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою

Судно, що перевозить наливом як вантаж більше 2000 тонн нафти, повинно мати відповідне дійсне свідоцтво, яке засвідчує, що відповідальність власника судна за заподіяну шкоду від забруднення нафтою забезпечена цивільною відповідальністю.

Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування

У разі якщо найменування або місцезнаходження юридичної особи змінилось, чи відбулись зміни у прізвищі, імені, по батькові або місці проживання фізичної особи чи фізичної особи – підприємця, дозвіл на спеціальне водокористування підлягає переоформленню. Для цього потрібно звернутись до територіального органу Державного агентства водних ресурсів України із заявою.

Дублікат дозволу на спеціальне водокористування

У разі якщо дозвіл на спеціальне водокористування втрачено або пошкоджено, необхідно звернутись із заявою до територіального органу Державного агентства водних ресурсів України для отримання дубліката.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

Достовірні та однозначні дані про державний кордон України мають важливе значення для забезпечення національної безпеки, прийняття управлінських рішень державними органами, економічного розвитку держави, охорони навколишнього природного середовища, міжнародного співробітництва, економії часу та коштів при надзвичайних ситуаціях. Держгеокадастр на підставі рішення Верховної Ради України вносить такі відомості до Державного земельного кадастру та забезпечує вільний доступ до цих даних.

Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди

Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою. Ці об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) відповідно до договору оренди, погодженого з Державним агентством водних ресурсів України.

Поновлення договору оренди водних об’єктів

У разі спливу договору оренди водного обєкта, орендар має право до спливу строку цього договору поновити його дію.
Для поновлення діючого договору оренди водного об’єкта фізична або юридична особа, звертається до орендодавця із заявою та необхідним пакетом документів у термін, зазначений у договорі, але не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору.