Водокористування

Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування

У разі якщо найменування або місцезнаходження юридичної особи змінилось, чи відбулись зміни у прізвищі, імені, по батькові або місці проживання фізичної особи чи фізичної особи – підприємця, дозвіл на спеціальне водокористування підлягає переоформленню. Для цього потрібно звернутись до територіального органу Державного агентства водних ресурсів України із заявою.

Дублікат дозволу на спеціальне водокористування

У разі якщо дозвіл на спеціальне водокористування втрачено або пошкоджено, необхідно звернутись із заявою до територіального органу Державного агентства водних ресурсів України для отримання дубліката.

Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди

Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою. Ці об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) відповідно до договору оренди, погодженого з Державним агентством водних ресурсів України.

Поновлення договору оренди водних об’єктів

У разі спливу договору оренди водного обєкта, орендар має право до спливу строку цього договору поновити його дію.
Для поновлення діючого договору оренди водного об’єкта фізична або юридична особа, звертається до орендодавця із заявою та необхідним пакетом документів у термін, зазначений у договорі, але не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору.

Погодження паспорта водного об’єкта

Для користування на правах оренди водосховищ ставків, озер та замкнених природних водоймів орендодавцем розробляється паспорт водного об’єкта. Такий паспорт потребує обов’ язковому погодженню з Державним агентством водних ресурсів України.

Переоформлення дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про переоформлення документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
Для здійснення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду суб’єкту господарювання необхідно отримати дозвіл. Переоформлення дозволу здійснюється Держводагентством.

Переоформлення дозволу на проведення робіт на землях водного фонду

Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про переоформлення документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
Для здійснення робіт на землях водного фонду (в частині проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) необхідно отримати дозвіл. Переоформлення дозволу здійснюється Міндовкілля.

Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду

Для проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі необхідно мати дозвіл. Для отримання такого дозволу варто звернутися з заявою та необхідним пакетом документів до Міндовкілля.

Анулювання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду

Для анулювання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі необхідно звернутися з заявою та оригіналом дозволу, який анулюється, до Міндовкілля.

Анулювання дозволу на водокористування

Для анулювання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач або уповноважена особа подає заяву до Державного агентства водних ресурсів України через Центр надання адміністративних послуг або онлайн.