Лісогосподарство та мисливство

Сертифікат про походження лісоматеріалів

Сертифікат є обов’язковим документом під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру.

Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель

Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру за зверненням суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру, та з інших підстав, визначених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

Використання корисних властивостей лісів у порядку спеціального використання здійснюється на виділених для цієї мети лісових ділянках.
Строки надання у довгострокове тимчасове користування лісів та розміри лісових ділянок, що виділяються у тимчасове користування, повинні відповідати реальним можливостям тимчасового лісокористувача для їх ефективного використання (наявність необхідних фінансових та матеріальних ресурсів, кваліфікованих кадрів, господарських можливостей тощо).

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель

Постійні лісокористувачі, що виявили намір перевести земельні лісові ділянки до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, звертаються із заявою та переліком документів, через центр надання адміністративних послуг, до органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, відповідних територіальних органів Держлісагентства за місцем розташування земельних лісових ділянок.

Видача лісорубного квитка

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом — лісорубним квитком, що видається безоплатно.

Переоформлення лісорубного квитка

У разі виникнення підстав для переоформлення лісорубного квитка суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру.

Анулювання лісорубного квитка

Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру у разі звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру, та за інших підстав, встановлених законом.

Дозвіл на відстріл та відлов тварин не в мисливський сезон в межах території та об’єктів природно заповідного фонду

Відстріл та відлов бродячих собак і котів, сорок, граків, сірих ворон,, а також вовка і лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях, може здійснюватися мисливцями за наявності дозволу. Видачу дозволу здійснюють Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а також місцеві державні адміністрації.

Дозвіл на спеціальне використання немисливських видів тварин

Спеціальне використання немисливських видів тварин здійснюється лише за наявності дозволу, наданого обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.