Екологічна безпека

Свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою

Судно, що перевозить наливом як вантаж більше 2000 тонн нафти, повинно мати відповідне дійсне свідоцтво, яке засвідчує, що відповідальність власника судна за заподіяну шкоду від забруднення нафтою забезпечена цивільною відповідальністю.

Видача сертифіката для виконання робіт, пов’язаних із озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

Для того, щоб отримати право на виконання робіт пов’язаних із озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, перелік яких визначено частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, потрібно отримати кваліфікаційний документ (сертифікат). Для цього потрібно звернутись до Міндовкілля із заявою та необхідним пакетом документів.

Дострокове припинення (анулювання) сертифіката для виконання робіт з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

Однією з підстав дострокового припинення (аналювання) сертифіката для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” є зверненням особи, яка отримала такий сертифікат. Для цього необхідно звернутися із зверненням в письмовій формі особи, яка отримала сертифікат, про припинення строку дії сертифіката до Міндовкілля, яке протягом 10 календарних днів з дати отримання документа, що підтверджує настання таких обставин приймає відповідне рішення.

Зупинення строку дії сертифіката для виконання робіт з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

Однією з підстав зупинення строку дії сертифіката для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” є зверненням особи, яка отримала такий сертифікат. Для цього необхідно звернутися із зверненням в письмовій формі особи, яка отримала сертифікат, про зупинення дії сертифіката до Міндовкілля, яке протягом 10 календарних днів з дати отримання документа, що підтверджує настання таких обставин приймає відповідне рішення.

Анулювання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

Однією з підстав анулювання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу є звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру.
Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.

Внесення змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів

У разі змін у складі препарату та появи нових даних про його небезпечність заявнику препарату необхідно інформувати Міндовкілля для внесення відповідних змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів.

Перереєстрація пестицидів і агрохімікатів

Препарати, на які закінчується або закінчився строк державної реєстрації або у разі перереєстрації препарату на іншого заявника, такі препарати підлягають перереєстрації. Для перереєстрації пестицидів і агрохімікатів до Міндовкілля подається заявка та відповідний пакет документів.

Допуск (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни можуть допускатися до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли спеціальну підготовку та мають на те відповідне посвідчення і допуск, що видаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин – щороку. Допуск (посвідчення) видається безкоштовно.

Переоформлення спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення

У разі зміни місцезнаходження, а також найменування юридичної особи, відомостей, зазначених у спеціальному дозволі на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, виданому громадянину, спеціальний дозвіл підлягає переоформленню.
Для переоформлення спеціального дозволу суб’єкт діяльності зобов’язаний у 10-денний термін з дня настання змін подати заяву до Державного агентства України з управління зоною відчуження на переоформлення спеціального дозволу із зазначенням цих змін та копії документів, що підтверджують такі зміни.