Тютюнові вироби

Дублікат ліцензії на право оптової торгівлі рідинами в електронних сигаретах

Якщо ліцензія втрачена або пошкоджена, необхідно звернутися до органу, який видав ліцензію, із заявою за дублікатом ліцензії. Заява подається у довільній формі до Державної податкової служби України. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Дублікат ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Якщо ліцензія втрачена або пошкоджена, необхідно звернутися до органу, який видав ліцензію, із заявою за дублікатом ліцензії. Заява подається у довільній формі до Державної податкової служби України. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі рідинами в електронних сигаретах

Право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах підприємство має за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву до органу, який видав ліцензію і після її розгляду отримує ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах підприємство має за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву до органу, який видав ліцензію і після її розгляду отримує ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Переоформлення ліцензії на виробництво рідин в електронних сигаретах

Право на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах підприємство має за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву до Державної податкової служби України і після її розгляду отримує ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Додаток до ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

У разі здійснення оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах через філію (яка не є юридичною особою), необхідно отримати додаток до ліцензії, де буде визначено інформацію про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код.

Ліцензія на виробництво рідин в електронних сигаретах

Якщо суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) хоче набути право на на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах, йому необхідно отримати ліцензію.

Ліцензія на роздрібну торгівлі рідинами в електронних сигаретах

Ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах видається територіальним органом Державної податкової служби України. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, становить 780 гривень за кожне місце торгівлі. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, мають право продавати рідини без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі такими рідинами

Дублікат ліцензії на виробництво рідин в електронних сигаретах

Якщо ліцензія втрачена або пошкоджена, суб’єкт господарювання може звернутися до Державної податковї служби про видачу йому дубліката такої ліцензії. На підставі заяви орган, який видав ліцензію, протягом семи робочих днів видає суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) дублікат ліцензії.

Ліцензія на право оптової торгівлі рідинами в електронних сигаретах

Якщо суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) хоче одержати право на провадження оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах йому необхідно отримати відповідну ліцензію.