Харчові та нехарчові продукти

Затвердження експортної потужності

Оператор ринку харчових продуктів, який має намір здійснювати експорт харчових продуктів до країн, які вимагають підтвердження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, відповідності процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів вимогам законодавства країни призначення, зобов’язаний пройти процедуру затвердження експортних потужностей.

Анулювання експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Анулювання експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, здійснюється уповноваженим органом, який видав такий експлуатаційний дозвіл на підставі заяви суб’єкта господарювання.

Державна реєстрація (перереєстрація) генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням

Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів без оцінки впливу на довкілля та до їх державної реєстрації. Для державної реєстрації генетично модифікованого організму юридична або фізична особа подає до Держпродспоживслужби заяву та необхідні документи.

Державна реєстрація потужностей оператора ринку

Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.
Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі. Потужностям у реєстрі присвоюється особистий реєстраційний номер.

Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку

Оператор ринку зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомляти територіальний орган компетентного органу про зміни у своїй діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку.

Внесення відомостей про припинення використання потужності до Реєстру потужностей операторів ринку

У разі надходження до Компетентного органу повідомлення оператора ринку про припинення використання ним потужності, припинення діяльності юридичної особи – оператора ринку або підприємницької діяльності оператора ринку – фізичної особи Компетентний орган вносить до Реєстру запис про припинення використання потужності із зазначенням дати запис.

Видача експлуатаційного дозволу на провадження діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження або кормових добавок

Експлуатаційний дозвіл – це документ який видається підприємству лише за результатами інспектування потужності аудиторами Держпродспоживслужби. Для отримання дозволу необхідно звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби.

Поновлення дозволу виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження

Для виробництва та зберігання харчових продуктів тваринного походження, підприємству потрібно отримати експлуатаційний дозвіл. Якщо дія такого дозволу припинилася з якоїсь причини, підприємство може усунути
причини, що стали підставою для припинення дії, та поновити його. Дозвіл видає територіальний орган Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

Встановлення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування

Режим роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування потребує погодження з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Експлуатаційний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом та зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Для виробництва та зберігання харчових продуктів тваринного походження, підприємству потрібно отримати експлуатаційний дозвіл. Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку подає заяву та перелік харчових продуктів, які планується виробляти та зберігати. Рішення про видачу дозволу приймає територіальний орган Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.