Опіка та піклування

Дозвіл піклувальнику на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

У разі виникнення необхідності надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна, піклувальнику необхідно отримати дозвіл органу опіки та піклування. Для його отримання потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з пакетом документів. Якщо підстави для відмови відсутні, орган опіки та піклування протягом 30 днів видає такий дозвіл.

Дозвіл опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна в управління іншій особі за договором

У разі виникнення необхідності у вчиненні правочину щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором, необхідно отримати дозвіл органу опіки та піклування. Для його отримання потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з пакетом документів. Якщо підстави для відмови відсутні, орган опіки та піклування протягом 30 днів видає такий дозвіл.

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами не було здійснено усиновлення, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження строку дії зазначеного висновку про можливість бути усиновлювачами.

Взяття на облік кандидатів в усиновлювачі

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

Висновок про доцільність усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

У разі якщо ви бажаєте усиносити дитину другого із подружжя, вам необхідно звернутись із необхідним пакетом документів до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Після розгляду та перевірки поданих документів служба у справах дітей оформлює та видає висновок про доцільність такого усиновлення.

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою. Служба у справах дітей розглядає подану заяву та видає висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Висновок про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батькові

Матір або батько, які повернулися з місць позбавлення волі, мають звернутись до служби у справах дітей за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування, із заявою про повернення дитини. Служба у справах дітей після проведення необхідних перевірок та обстежень готує висновок про можливість або неможливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батькові.

Висновок щодо цільового витрачання аліментів на дитину

Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів. За результатами інспекціного відвідування орган опіки та піклування складає та надає висновок щодо цільового витрачання аліментів на дитину.

Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу приймає районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської ради на підставі заяви такої сім’ї або окремої особи.

Рішення про утворення прийомної сім’ї

Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Рішення про утворення прийомної сім’ї приймає районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської ради на підставі заяви сім’ї або окремої особи.