Ветеринарія

Проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми

З метою державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням, необхідно пройти державну ветеринарно-санітарну експертизу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми та отримати від уповноваженої установи висновок державної ветеринарно-санітарної експертизи.

Міжнародний ветеринарний сертифікат (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 1 при переміщенні за межі України)

Одержання ветеринарних документів для переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється з метою охорони території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також недопущення наявності залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження. Для отримання міжнародного ветеринарного сертифіката за формою № 1 при переміщенні за межі України необхідно звернутись до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Міжнародний ветеринарний сертифікат (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 3 при переміщенні за межі України)

Одержання ветеринарних документів для переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється з метою охорони території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також недопущення наявності залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження. Для отримання міжнародного ветеринарного сертифіката за формою № 3 при переміщенні за межі України необхідно звернутись до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Міжнародний ветеринарний сертифікат — документ дозвільного документу, що видається територіальним органом Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і благополуччя місцевості його походження.

Ветеринарна довідка при переміщенні в межах адміністративного району

Ветеринарна довідка — це разовий документ, який видається Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для підтвердження ветеринарно-санітарного стану партії тварин, продуктів тваринного походження при переміщенні в межах адміністративного району.

Ліцензія з ветеринарної практики

Господарську діяльність з ветеринарної практики можуть провадити на всій території України юридичні особи, а також фізичні особи – підприємці – спеціалісти ветеринарної медицини на підставі відповідної ліцензії та за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду діяльності. Рішення про видачу ліцензії приймає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів на підставі заяви та після розгляду усіх необхідних документів.

Відновлення ліцензії з ветеринарної практики

У разі необхідності повністю відновити дію ліцензії на здійснення ветеринарної практики ліцензіату потрібно подати до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів заяву та відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.

Відновлення дії ліцензії на виробництво ветеринарних препаратів

У разі необхідності відновити дію ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів ліцензіату потрібно подати до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів заяву та відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Зупинення дії ліцензії з ветеринарної практики

Щоб повністю зупинити дію ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики ліцензіат подає заяву до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Якщо підстав для відмови немає, у ліцензійному реєстрі залишають запис про зупинення дії ліцензії.

Анулювання ліцензії з ветеринарної практики

Для анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, ліцензіату необхідно подати до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів заяву про анулювання ліцензії в довільній формі із зазначенням причин та підстав її анулювання.