Професійна діяльність

Свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

Сільськогосподарська дорадча діяльність – діяльність, спрямована на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства. Для того, щоб стати сільськогосподарським дорадником, потрібно скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво встановленого зразка.

Анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

Однією із підстав анулювання дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) є заява особи, яка має намір анулювати виданий їй спеціальний дозвіл. Анулювання дозволу здійснюється Міністерством охорони здоров’ я Ураїни. Рішення про анулювання спеціального дозволу видається заявникові протягом п’яти робочих днів з дня затвердження Міністерством охорони здоров’я України такого рішення.

Прийняття рішення про припинення чинності сертифіката екологічного аудитора з ініціативи екологічного аудитора

За ініціативи екологічного аудитора чинність сертифіката екологічного аудитора може бути припинено. Сертифікат, чинність якого припинено достроково чи зупинено на строк, визначений Мінекодовкілля, екологічний аудитор зобов’язаний у 10-денний строк з моменту отримання копії наказу повернути до Мінекодовкілля.

Внесення змін до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

У разі наявних підстав щодо внесення змін до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, заявнику необхідно протягом десяти робочих днів з дати, коли відбулись зміни, подати до Міндовкілля заяву та необхідні документи, що підтверджують зазначені зміни. Рішення про внесення змін до Реєстру надсилається суб’єкту протягом семи робочих днів з дати оформлення протоколу засідання Комісії із сертифікації.

Внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

Юридична особа, яка має право здійснювати екологічний аудит повинна подати до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України заяву для внесення до її до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту та необхідний пакет документів.

Дублікат свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Дублікат свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається на підставі реєстраційного запису в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України у разі втрати, викрадення або пошкодження оригіналу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Переоформлення свідоцтва на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Зміна прізвища, імені, по батькові арбітражного керуючого є підставою для переоформлення свідоцтва арбітражного керуючого.
У разі наявності таких підстав арбітражний керуючий протягом місяця після зміни прізвища, імені або по батькові подає до Мін’юсту заяву про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого разом із свідоцтвом, що підлягає переоформленню та відповідними документами або засвідченими в установленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

Анулювання свідоцтва на здійснення діяльності арбітражного керуючого

У разі якщо арбітражний керуючий припиняє свою діяльність його свідоцтво анулюється.
У разі припинення такої діяльності за власним бажанням арбітражний керуючий подає до Мін’юсту письмову заяву про припинення діяльності арбітражного керуючого, до якої додаються оригінал свідоцтва або його дублікат та посвідчення арбітражного керуючого.