Нотаріальна діяльність

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути видане громадянину України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, або у передбаченому Законом України “Про нотаріат” випадку успішно пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит. Для отримання такого свідоцтва потрібно звернутись до Міністерства юстиції України з відповідним пакетом документів.

Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю

У разі втрати або пошкодження свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень видається повторне свідоцтво. Для цього необхідно звернутись до Міністерства юстиції України з відповідним пакетом документів.