Медична практика

Анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

Однією із підстав анулювання дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) є заява особи, яка має намір анулювати виданий їй спеціальний дозвіл. Анулювання дозволу здійснюється Міністерством охорони здоров’ я Ураїни. Рішення про анулювання спеціального дозволу видається заявникові протягом п’яти робочих днів з дня затвердження Міністерством охорони здоров’я України такого рішення.

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною

Відповідно до українського законодавства, займатися народною медициною можна лише за наявності відповідного дозволу. Для цього необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Міністерства охорони здоров’я України, що після проведення експертизи і перевірки здобувача на відповідність кваліфікаційним вимогам видає дозвіл.

Дублікат дозволу на зайняття народною медициною

Відповідно до українського законодавства, займатися народною медициною можна лише за наявності відповідного дозволу. У разі втрата або пошкодження документа необхідно отримати його дублікат. Для цього суб’єкт господарювання звертається із заявою до Міністерства охорони здоров’я України.

Переоформлення дозволу на зайняття народною медициною

Відповідно до українського законодавства, займатися народною медициною можна лише за наявності відповідного дозволу. У разі зміни місцезнаходження, найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця, дозвіл потрібно переоформити. Для цього суб’єкт господарювання звертається із заявою до Міністерства охорони здоров’я України.

Ліцензування господарської діяльності з медичної практики

Відповідно до українського законодавства, медична практика може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії, яку видає Міністерство охорони здоров’я України на підставі звернення за умови відповідності здобувача встановленим вимогам.

Дублікат акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я

У разі втрати або пошкодження бланка акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я Міністерство охорони здоров’я видає такому закладу на підставі відповідної заяви дублікат акредитаційного сертифіката та приймає рішення про анулювання бланка акредитаційного сертифіката, який було втрачено або пошкоджено.

Переоформлення ліцензії з медичної практики

Відповідно до українського законодавства, медична практика може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії, яку видає Міністерство охорони здоров’я України на підставі звернення за умови відповідності здобувача встановленим вимогам. Підставою для переоформлення ліцензії є передача її від фізичної особи – підприємця іншій фізичній особі, яка є її спадкоємцем.

Переоформлення акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я

Акредитаційний сертифікат — це документ, що офіційно підтверджує наявність у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних та фармацевтичних працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.
Акредитаційний сертифікат підлягає переоформленню у разі зміни назви закладу; зміни найменування суб’єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад; зміни адреси закладу, якщо така зміна пов’язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

Акредитація закладу охорони здоров’я

Акредитація закладу охорони здоров’я – це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам. Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів.

Анулювання власної ліцензії з медичної практики за заявою ліцензіата

Відповідно до українського законодавства ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видається на необмежений строк, проте Міністерство охорони здоров’я може прийняти рішення про анулювання ліцензії.
Рішення про анулювання ліцензії приймається, зокрема, у разі подання ліцензіатом відповідної заяви.