Діяльність арбітражних керуючих

Дублікат свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Дублікат свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається на підставі реєстраційного запису в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України у разі втрати, викрадення або пошкодження оригіналу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Переоформлення свідоцтва на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Зміна прізвища, імені, по батькові арбітражного керуючого є підставою для переоформлення свідоцтва арбітражного керуючого.
У разі наявності таких підстав арбітражний керуючий протягом місяця після зміни прізвища, імені або по батькові подає до Мін’юсту заяву про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого разом із свідоцтвом, що підлягає переоформленню та відповідними документами або засвідченими в установленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

Анулювання свідоцтва на здійснення діяльності арбітражного керуючого

У разі якщо арбітражний керуючий припиняє свою діяльність його свідоцтво анулюється.
У разі припинення такої діяльності за власним бажанням арбітражний керуючий подає до Мін’юсту письмову заяву про припинення діяльності арбітражного керуючого, до якої додаються оригінал свідоцтва або його дублікат та посвідчення арбітражного керуючого.

Свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Особливим учасником в процедурі банкрутства є арбітражний керуючий. Через нього здійснюється зв’язок між сторонами, господарським судом та іншими учасниками у справі про банкрутство.
Законом встановлено, що арбітражний керуючий – це фізична особа, яка має свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, видане в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.