Інтелектуальна власність

Позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу

Суб’єкт племінної справи у тваринництві, якому було присвоєно відповідний статус може за своїм зверненням звернутится про позбавлення його такого статусу у зв’язку з його особистою відмовою від присвоєного статусу, або у разі реорганізації, зміні найменування чи припинення його, як суб’єкта господарювання.

Внесення зміни даних анкети суб’єкта племінної справи у тваринництві

Відомості про суб’єктів племінної справи у тваринництві заносяться до анкети суб’єкта племінної справи у тваринництві. У разі якщо відбулися зміни даних анкети суб’єкта племінної справи у тваринництві суб’єкт племінної справи у тваринництві зобов’язаний подати (надіслати) оновлені дані у місячний строк Мінагрополітики.

Дублікат свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві

Дані суб’єкта племінної справи у тваринництві, факт і дата реєстрації в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві засвідчується свідоцтвом. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві, за зверненням таких субєктів видається дублікат свідоцтва.

Анулювання свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

Допомогу та послуги, пов’язані з охороною прав на сорти рослин надає представник з питань інтелектуальної власності на сорти рослин. Для провадження своєї діяльності представник повинен отримати відповідне свідоцтво. У разі певних обставин таке свідоцтво може бути анульовано за поданням клопотання представника про анулювання свідоцтва.

Внесення змін Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать такі права

У разі якщо у володільця (володільців) патенту на сорт рослин відбулись зміни у імені або найменуванні, або у його (їх) місці проживання (місцезнаходження), або володілець вирішив достроково припинити чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що їх засвідчує, потрібно внести відповідні зміни до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Для цього необхідно звернутись до Мінагрополітики із відповідним клопотанням та пакетом документів.

Свідоцтво про право на зайняття діяльністю представника у справах сортів рослин

Представник у справах сортів рослин надає фізичним і юридичним особам допомогу та послуги, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, представляє інтереси зазначених осіб в органах виконавчої влади, судах, банках, а також у відносинах з іншими фізичними і юридичними особами. Для того, щоб офіційно займатись цією діяльністю, потрібно здати кваліфікаційний екзамент та отримати свідоцтво.

Уповноваження підприємства, установи, організації на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин

Підприємство, установу, організацію може бути уповноважено рішенням Мінагрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин за умови, якщо вони відповідають певним вимогам. Для цього організація-кандидат, що має намір отримати уповноваження, подає до Мінекономіки повний пакет документів із зазначенням достовірних відомостей.

Видача завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин

У разі якщо права на сорт набувають кілька осіб, то свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видаються особі, яка зазначена в заявці першою. Іншим заявникам за їх клопотанням та при сплаті відповідного збору видаються завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин.

Внесення змін до відомостей про сорт рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Для внесення змін до відомостей, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, власник або підтримувач подає до Мінагрополітики клопотання, складене в довільній формі державною мовою, та необхідний перелік документів. Внесення до Реєстру відомостей про сорт рослин та змін до них здійснюється за рішенням Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, про що повідомляється заявнику.

Реєстрація організації колективного управління

Для реєстрації організації колективного управління юридична особа подає до Мінекономрозвитку заяву та відповідний пакет документів.
Відомості про організацію колективного управління вносяться до Реєстру організацій колективного управління не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття наказу Мінекономрозвитку про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління.