Винаходи та корисні моделі

Дублікат патенту на винахід і дублікат патенту на корисну модель

Якщо ви є автором винаходу, ви можете засвідчити право інтелектуальної власності на нього патентом. У разі втрати чи зіпсування патенту ДП “Український інститут інтелектуальної власності” видає власникові патенту дублікат.

Патент на винахід і корисну модель

Якщо Ви є автором винаходу, ви можете засвідчити право інтелектуальної власності на нього патентом. Для того, щоб отримати патент, потрібно подати заяву разом з прикріпленими документами до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”. Якщо винахід відповідає умовам патентоспроможності і надісланий комплект документів складений правильно і у повному обсязі, у Державний реєстр патентів України на винаходи чи Державний реєстр патентів України на корисні моделі на корисні моделі вносяться відомості і ви отримуєте патент.