Громадянство

Довідка, що підтверджує переслідування через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності

Громадяни Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, мають право на оформлення в установленому порядку набуття громадянства України. Для цього потрібно отримати довідку, що підтверджує даний факт. Для її отримання потрібно звернутись до Міністерства закордонних справ або дипломатичного представництва, або консульської установи України залежно від місця проживання (перебування) особи, яка зазнала переслідувань.

Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства оформлюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем проживання особи, одного з її батьків чи іншого законного представника. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.

Поновлення у громадянстві України

Оформлення поновлення у громадянстві України оформлюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про поновлення особи у громадянстві України.

Набуття громадянства внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя

Оформлення набуття громадянства внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.

Набуття особою громадянства України за народженням

Набуття особою громадянства України за народженням оформлюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем народження дитини. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.

Набуття громадянства України за територіальним походженням

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем народження дитини. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.

Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них оформлюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем проживання одного із батьків дитини. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.

Набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення

Оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.

Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України оформлюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.