Фінанси та податки

Реєстрація платника ПДВ

Особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн. (без урахування ПДВ), зобов’язана зареєструватись платником податку на додану вартість. Для цього необхідно звернутись до територіального органу ДПС із заявою.

Погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Особа або група осіб, яка має намір набуття або збільшення істотної участі, повинна не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії такого наміру набуття або збільшення істотної участі.

Внесення змін до РНОКПП або повідомлення про відмову у прийнятті РНОКПП

За загальним правилом, при зміні прізвища (після вступу в шлюб або з інших причин) необхідно провести заміну документів, пов’язаних з особистістю громадянина. При цьому, для поновлення деяких паперів законодавець встановив обов’язковий термін. Обов’язковому внесенню змін підлягає, зокрема, РНОКПП або повідомлення про відмову у прийнятті РНОКПП. Для цього необхідно протягом місяця з дня виникнення таких змін звернутись до Державної податкової служби України з відповідною заявою та пакетом документів.

Погодження правил об’єднання професійних учасників фондового ринку або змін до них (за видом діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку та/або зміни до них, затверджені загальними зборами об’єднання професійних учасників фондового ринку підлягають погодженню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Таке погодження здійснюється за окремим рішенням комісії на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного об’єднання професійних учасників фондового ринку.

Погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Для отримання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України ліцензіату необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідну заяву та необхідний перелік документів.

Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації та/або змін до них (за видом діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Внутрішні документи саморегулівної організації (зміни до них), затверджені саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, потребують погодженню з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Для отримання такого погодження потрібно звернутися до комісії з заявою та відповідним пакетом документів.

Дострокове припинення виконання (відмова від виконання) делегованих повноважень саморегулівній організації (за видом торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Щоб достроково припинити виконання делегованих повноважень, які саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку отримала у результаті прийняття відповідного рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, необхідно подати до комісії заяву про відмову від виконання делегованих повноважень із обґрунтуванням причини.

Делегування повноважень саморегулівній організації (за видом діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

У разі необхідності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати повноваження з регулювання фондового ринку саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку. Для цього саморегулівна організація подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та інші документи.

Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

У разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, НКЦПФР у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів приймає рішення про анулювання ліцензії.

Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Згідно з українським законодавством професійну діяльність на фондовому ринку можна здійснювати за наявності ліцензії. Рішення про її видачу приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви та після розгляду поданих документів.