Недержавний пенсійний фонд

Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ

Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру може бути прийняте Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за наявності підстав, зокрема, за заявою фінансової установи. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру видається (надсилається) заявнику разом з витягом про виключення юридичної особи з Реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

У разі виникнення підстав для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи фінансова установа зобов’язана протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін подати до НКЦПФР відповідний пакет документів.

Дублікат свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Підставами для видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є його втрата пошкодження. У разі втрати такого свідоцтва заявник зобов’язаний звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подати необхідний пакет документів.

Погодження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення

Рекламні матеріали щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення подаються на погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше як за 10 робочих днів до їх розповсюдження.

Реєстрація інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду

Інвестиційна декларація пенсійного фонду підлягає обов’язковій реєстрації. Для цього засновник фонду подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву, кілька примірників інвестиційної декларації та інші документи.

Реєстрація змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду

У разі внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду за рішенням ради, їх потрібно зареєструвати. Для цього до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку подається заява про реєстрацію змін, три примірники змін до інвестиційної декларації та інші документи.

Погодження змін до статуту недержавного пенсійного фонду

Недержавний пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам українського законодавства. Для погодження статуту недержавного пенсійного фонду, а також змін до нього, засновник подає заяву до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація пенсійної схеми недержавного пенсійного фонду

Пенсійні схеми, що визначають умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, розробляються з дотриманням вимог українського законодавства та підлягають реєстрації. Для цього уповноважена особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про реєстрацію, пенсійні схеми у двох примірниках та інші документи.