Допомога у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва

У разі втрати працівниками частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин Центром зайнятості надається допомога по частковому безробіттю. Виплата працівникам такої допомоги здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Умови та випадки надання послуги

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини. Роботодавець або його представник не пізніше ніж через шість місяців з дати початку зупинення (скорочення) виробництва подає за своїм місцезнаходженням (особисто або на електронну адресу) відповідного центру зайнятості заяву та необхідні документи.У разі зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, на дільниці (структурний підрозділ підприємства, в якому здійснюється виробництво певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких рівень скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць роботодавець подаєзасвідчену копію наказу про зупинення (скорочення) виробництва, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, про строк його початку та тривалість, а також про те, що зупинення (скорочення) виробництва охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких рівень скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;У разі зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників, які є вимушеними, оскільки вжито всіх вичерпних заходів запобігання їм, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу – виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників роботодавця, крім зазначених документів, роботододавець додаєкопію спільного рішення роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу – виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників роботодавця, про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вжито всіх вичерпних заходів запобігання).Перерахування роботодавцю коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється центром зайнятості на підставі відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”, що подаються роботодавцем щомісяця до 10 числа протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості.Роботодавець виплачує допомогу працівникам протягом не більше ніж трьох робочих днів після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю (відомістю на виплату грошей).Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше ніж на 180 календарних днів протягом року.Виплата працівникам допомоги здійснюється підприємством з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу в межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше ніж на 30 календарних днів після завершення карантину.Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається під час затвердження бюджету Фонду виходячи з фінансових можливостей і не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, Територіальні органи Державного центру зайнятості

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-2021-%D0%BF/conv#Text | Засвідчена роботодавцем копія наказу про зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, строк його початку та тривалість | Відомості про працівників за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-2021-%D0%BF/conv#Text

Строки

Звичайне надання: 3 дні (робочі)

Результати

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, Рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Державна служба зайнятості (Центральний апарат)
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии