Підтвердження кваліфікації результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

За допомогою неформального навчання працівники мають змогу підтвердити свою компетенцію, набути нові професійні знання, уміння і навички та отримати документ державного зразка – свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання. Відповідний територіальний орган Державної служби зайнятості видає особі не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання нею всіх необхідних документів направлення на підтвердження такої кваліфікації.

Умови та випадки надання послуги

Підтвердження кваліфікації здійснюється за робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 “Класифікатор професій”Організація роботи з підтвердження кваліфікації здійснюється Державною службою зайнятості та її територіальними органами. Відповідний територіальний орган Державної служби зайнятості видає особі, яка виявила бажання підтвердити кваліфікацію, анкету самооцінювання за обраною нею робітничою професією, та інформує її про:1) вимоги до кваліфікаційного рівня такої робітничої професії (вимоги кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);2) критерії оцінювання;3) процедуру підтвердження кваліфікації;4) суб’єкти підтвердження, що здійснюють підтвердження кваліфікації за такою робітничою професією, графік та орієнтовну вартість підтвердження кваліфікації.За результатами заповнення анкети самооцінювання особа подає територіальному органові заяву про підтвердження кваліфікації, у якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи і посада (за наявності), назва професії та кваліфікаційний рівень, на який вона претендує, стаж роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи), найменування суб’єкта підтвердження, який обрала особа. До заяви додаються необхідні документи.Посадова особа територіального органу робить копії з оригіналів документів у присутності особи, яка їх подала. Оригінали таких документів повертаються особі.Територіальний орган видає особі не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання нею необхідних документів направлення на підтвердження кваліфікації за формою, встановленою Мінекономіки. У разі подання особою таких документів не в повному обсязі направлення не видається.Для підтвердження кваліфікації особа звертається до суб’єкта підтвердження та подає направлення і документи. Для забезпечення підтвердження кваліфікації суб’єкт підтвердження утворює комісію в порядку, визначеному Мінекономіки та МОН за погодженням із спільними представницькими органами.
Підтвердження кваліфікації здійснюється за результатами визначення рівня професійних знань, умінь і навичок особи із застосуванням засобів вимірювання та критеріїв оцінювання. Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання, форма та порядок видачі якого встановлюються Мінекономіки за погодженням з МОН та спільними представницькими органами.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, Територіальні органи Державного центру зайнятості

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про підтвердження кваліфікації | Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб) | Копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності) | Копії документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи) | Оригінал документа про освіту (за наявності) | Одна фотокартка розміром 3х4 сантиметри | Медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою) | Лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності)

Строки

Звичайне надання: 8 днів (робочі)

Результати

Видача направлення на підтвердження кваліфікації, Відмова у видачі направлення на підтвердження кваліфікації

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Державна служба зайнятості (Центральний апарат)
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии