Надання статусу гаранта

Обов’язковою умовою набуття юридичною особою статусу гаранта є документально підтверджена відповідність вимогам, що висуваються Митним кодексом України, та включення до реєстру Гаранту. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня надання Державній митній службф України усіх документів, що підтверджують виконання усіх встановлених умов.

Умови та випадки надання послуги

У випадках, визначених Митним кодексом України, виконання зобов’язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежів у способи, передбачені для відповідної митної процедури. Одним із способів забезпечення сплати митних платежів є фінансові гарантії.Гарантом може виступати:1) банківська установа, яка надає гарантії безпосередньо або може застосовувати їх як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками;2) незалежний фінансовий посередник – юридична особа, створена у формі повного або командитного товариства.Банківська установа, інша юридична особа, яка має намір одержати повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям:1) для банківських установ – мати відповідну чинну ліцензію (дозвіл, витяг з реєстру) Національного банку України;для інших юридичних осіб – мати відповідні укладені угоди з банками та/або страховими компаніями щодо фінансового забезпечення гарантій, що надаються цими юридичними особами;2) мати досвід роботи у здійсненні банківської чи іншої фінансової діяльності не менше п’яти років;3) для банківських установ – мати доведену за останні три календарні роки платоспроможність шляхом підтвердження виконання встановлених нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом;4) для банківських установ – протягом останніх трьох календарних років не бути об’єктом застосування Національним банком України заходів впливу за порушення нормативів (критеріїв) у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів діяльності, примусової реорганізації установи, призначення тимчасової адміністрації;для інших юридичних осіб – протягом останніх трьох календарних років не бути об’єктом застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, і не мати випадків притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482–485 цього Кодексу;5) не мати збитковості за останні три календарні роки (крім банківських установ);6) не мати заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;7) для банківських установ – мати можливість формування в повному обсязі грошових резервів для відшкодування можливих втрат у розмірі визначеної ними самими суми усіх одночасно наданих митним органам фінансових гарантій;8) не мати заборгованості перед митними органами за попередньо наданими гарантіями;9) мати електронну систему накопичення і обміну інформацією з митними органами, яка забезпечує захист цієї інформації від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації, зокрема, систему застосування та передачі електронного гарантійного документа незалежного фінансового посередника чи листа банку в єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів України;10) мати уповноважених представників в усіх пунктах пропуску через державний кордон України.Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, документів, що підтверджують виконання умов частини другої цієї статті.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна митна служба України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Звернення юридичної особи, що має намір отримати статус гаранта | Документи, що підтверджують виконання умов частини другої статті 314 та передбачені частиною першою статті 315 Митного кодексу України

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Внесення відповідних записів до реєстру гарантів, Лист щодо внесення заявника до реєстру гарантів та необхідність укладання
угоди відповідно до частини третьої статті 314 Митного кодексу України

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Державна митна служба України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии