Оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб’єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Для того, щоб отримати авторизацію підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки.

Умови та випадки надання послуги

Для надання підприємству авторизації авторизованого економічного оператора Держмитслужбипроводиться оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора. Для отримання авторизації підприємство подає заяву про надання авторизації та анкету самооцінки у формі електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис.Держмитслужба, у строк, що не перевищує 30 днів з дня реєстрації документів здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності або про відмову в проведенні оцінки відповідності. У разі коли під час проведення оцінки відповідності на контрольне питання, визначене алгоритмом оцінки відповідності, надано відповідь “ні”, член комісії з оцінки відповідності підприємства відповідному критерію АЕО в письмовому вигляді інформує про виявлену невідповідність голову такої комісії з описом виявленої невідповідності. Голова комісії з оцінки відповідності надсилає підприємству копію повідомлення про виявлену невідповідність в електронній формі з накладенням КЕП у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання такого повідомлення від члена комісії з оцінки відповідності.Підприємство має право усунути виявлену невідповідність та повідомити про це голові комісії з оцінки відповідності до завершення строку проведення оцінки відповідності шляхом надіслання повідомлення в електронній формі з накладенням КЕП. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до завершення строку проведення оцінки відповідності кожний член комісії з оцінки відповідності завершує оцінювання відповідності підприємства відповідному критерію АЕО з виставленням оцінки “відповідає”, “не відповідає” та особисто складає проект звіту про результати оцінки і передає його голові комісії з оцінки відповідності.Висновок про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям авторизації авторизованого економічного оператора складається до завершення строку проведення оцінки відповідності. У строк, що не перевищує семи робочих днів з дня підписання висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям авторизації авторизованого економічного оператора, Держмитслужбою видається наказ про надання авторизації або про відмову в наданні авторизації авторизованого економічного оператора. У наказі про відмову в наданні авторизації обов’язково зазначаються підстави для відмови з посиланням на норми законодавства, а також строк і порядок оскарження такого рішення.У рішенні про проведення оцінки відповідності визначаються посадові особа, які відповідальні за організацію та проведення такої оцінки за відповідними критеріями. Копія рішення про проведення оцінки відповідності або про її відмову надсилається підприємству невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дня його прийняття, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису.Оцінка відповідності проводиться протягом 120 днів з дня прийняття рішення про її проведення.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна митна служба України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про надання авторизації авторизованого економічного оператора, за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2020-%D0%BF#Text | Анкета самооцінки, за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2020-%D0%BF#Text

Строки

Оцінка відповідності: 120 днів (календарні); Рішення про проведення оцінки відповідності або про відмову в проведенні оцінки відповідності: 30 днів (календарні)

Результати

Рішення про проведення оцінки відповідності, Рішення про відмову в проведенні оцінки відповідності, Надання авторизації авторизованого економічного оператора, Відмова у наданні авторизації авторизованого економічного оператора

Вартість

Оцінка відповідності: Безоплатне надання; Рішення про проведення оцінки відповідності або про відмову в проведенні оцінки відповідності: Безоплатне надання

Державна митна служба України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии