Дозвіл на право користування пільгами з оподаткування для організацій осіб з інвалідністю

Підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік Мінсоцполітики.

Умови та випадки надання послуги

Дозвіл підприємствам з філіями, відокремленими підрозділами (у разі наявності) та організаціям, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, надається за умови їх відповідності таким критеріям:1) кількість осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;2) фонд оплати праці осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (надання послуг).4) розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;5) виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).Копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, подаються крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю або громадська організація осіб з інвалідністю, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів.У разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку до заяви додається копія державного акта на право постійного користування землею або копія довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.До заяви також додаються копії податкових та фінансових звітів (податкова декларація з податку на прибуток підприємства, звіт про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації та звіт про фінансові результати за встановленою формою (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text) за попередній звітний (податковий) період).Строк подання документів підприємством, організацією:які мали дозвіл, – не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу;які не мали дозволу, – не пізніше ніж за один місяць до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл.Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Мінсоцполітики, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення у разі:надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року;виявлення на підприємстві, в організації простроченої заборгованості із виплати заробітної плати.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство соціальної політики України, Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява громадської організації осіб з інвалідністю про надання підприємству, організації дозволу за формою https://cutt.ly/ek5GiuH | Копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника | Довідка про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації, видана територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період | Копія державного акта на право постійного користування землею (копія довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки) | Бізнес-план діяльності підприємства | Розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією | Довідка про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період | Копії податкових та фінансових звітів

Строки

Прийняття рішення Мінсоцполітики про надання або відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації: 30 днів (робочі); Прийняття обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення розпорядження про доцільність надання або відмови в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, яка отримала дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати: 15 днів (робочі)

Результати

Рішення про надання дозволу підприємству, організації, Рішення про відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації

Вартість

Прийняття рішення Мінсоцполітики про надання або відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації: ; Прийняття обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення розпорядження про доцільність надання або відмови в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, яка отримала дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати: Безоплатне надання

Міністерство соціальної політики України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии