Переоформлення ліцензії на цифрове мовлення

Право на цифрове мовлення має здійснюватися за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву та копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, і після сплати ним ліцензійного збору, отримує переоформлену ліцензію.

Умови та випадки надання послуги

Для переоформлення ліцензії на мовлення протягом строків, визначених статтею 35 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” ліцензіат подає заяву про переоформлення ліцензії, до якої додаються завірені в установленому порядку копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін.Підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть бути:а) зміна організаційно-правової форми та умов діяльності ліцензіата;б) наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії;в) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення;г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”;ґ) зміна відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника.У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін.За результатами розгляду заяви про переоформлення ліцензії Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення протягом строків, визначених статтею 35 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, з дня надходження цієї заяви приймає рішення: про переоформлення ліцензії; про залишення заяви без розгляду, про що протягом семи робочих днів після ухвалення рішення повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин.Переоформлена ліцензія видається заявнику не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про переоформлення ліцензії. Плата за переоформлення ліцензії здійснюється відповідно до статті 31 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії або про відмову у внесенні змін до ліцензії.Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження.За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії.Переоформлена ліцензія на мовлення видається ліцензіату не пізніше ніж через 10 днів після прийняття Національною радою відповідного рішення за умови внесення ним сплати за переоформлення ліцензії. Строк дії переоформленої ліцензії на мовлення не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлювалася.У разі переоформлення ліцензії на мовлення Національна рада приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.При видачі переоформленої ліцензії попередня ліцензія на мовлення вилучається.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про переоформлення ліцензії на мовлення | Копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії | Відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін

Строки

Звичайне надання: 20 днів (робочі); Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення чи у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення: У місячний строк

Результати

Переоформлення ліцензії на цифрове мовлення, Залишення заяви без розгляду, Відмова в переоформленні ліцензії на цифрове мовлення

Вартість

Звичайне надання: ; Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення чи у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии