Видача ліцензії на кабельне мовлення

Ліцензування на кабельне мовлення здійснюється виключно Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Якщо видача ліцензії здійснюється за реєстраційним принципом у порядку позаконкурсного розгляду, заява про видачу ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з обов’язковим повідомленням про це рішення заявника.

Умови та випадки надання послуги

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.Заявник – юридична особа (суб’єкт господарювання), яка має на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою формою.Видача ліцензій на кабельне мовлення здійснюється без конкурсів (за заявковим принципом).Якщо видача ліцензії здійснюється за реєстраційним принципом у порядку позаконкурсного розгляду, заява про видачу ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з обов’язковим повідомленням про це рішення заявника.Ліцензія на мовлення видається заявнику на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії не пізніше ніж у десятиденний термін після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. У разі, якщо Національна рада прийняла рішення про інший порядок сплати ліцензійного збору, ліцензія видається заявнику не пізніше ніж у тридцятиденний термін після прийняття рішення про видачу ліцензії на мовлення.Ліцензія на мовлення видається на строк, визначений Національною радою відповідно до заяви про видачу ліцензії, але не менш як для супутникового мовлення – на 10 років.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про видачу ліцензії на мовлення | Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку | Копія свідоцтва про реєстрацію заявника як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності) | Орієнтовний штатний розклад заявника | Програмна концепція мовлення ТРО | Інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги, яка повинна містити:
щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
щодо юридичних осіб – найменування, держава, в якій ця юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код юридичної особи, місце реєстрації юридичної особи;
інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та пов’язаних осіб за формою, встановленою Національною радою, яка має містити вичерпний перелік інформації про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення | Інформація щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії, а також, за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради – копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого із власників заявника: декларація про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому направлено відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним зобов’язань як платника податків (Національна рада має право запросити додатково) | Висновок органів Антимонопольного комітету України щодо монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції в інформаційній сфері (Національна рада має право запросити додатково) | Зобов’язання заявника (організаційно-технічні, фінансові та інвестиційні) згідно з частиною дванадцятою статті 25 та частиною четвертою статті 27 ЗУ “Про телебачення і радіомовлення” | Копія редакційного статуту, затвердженого в установленому порядку, якщо телеорганізація нова згідно зі статтею 57 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення». | Копія угоди з оператором телекомунікацій завірена в установленому порядку | Копія свідоцтва або довідки про реєстрацію знаку для товарів і послуг

Строки

Звичайне надання: У місячний строк

Результати

Видача ліцензії на кабельне мовлення, Відмова у видачі ліцензії на кабельне мовлення

Вартість

Звичайне надання:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии