Дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу

Незалежний фінансовий посередник набуває право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу після отримання відповідного дозволу та внесення його до реєстру фінансових гарантів. Для отримання дозволу потрібно звернутись до Державної митної служби з відповідним пакетом документів.

Умови та випадки надання послуги

Документи для отримання дозволу можуть бути подані Держмитслужбі одним з таких способів:1) безпосередньо уповноваженою особою незалежного фінансового посередника (з пред’явленням документа, що посвідчує таку особу, та документа (копії, засвідченої нотаріально), що засвідчує її повноваження);2) поштовим відправленням з описом вкладення;3) в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.Документи викладаються державною мовою та підписуються керівником незалежного фінансового посередника або іншою уповноваженою на це особою.Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються для отримання дозволу, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних незалежного фінансового посередника).Держмитслужба протягом 30 днів з дня реєстрації документів здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу або про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, із зазначенням причин прийняття такого рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, викладених в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання незалежним фінансовим посередником формі. Зазначені рішення набирають чинності з дня їх прийняття.Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, незалежний фінансовий посередник може повторно подати заяву про отримання дозволу.У разі повторного подання незалежним фінансовим посередником заяви про отримання дозволу до такої заяви додаються лише ті документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи зберегли свою актуальність, тобто є достовірними, а зазначені у них дані відповідають умовам надання дозволу.Строк прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу не повинен перевищувати 120 днів з дня реєстрації документів, визначених пунктом 8 цього Порядку. Дозвіл діє безстроково.Дозвіл оформлюється Держмитслужбою в електронному вигляді шляхом внесення запису про видачу дозволу в Реєстр фінансових гарантів. За зверненням незалежного фінансового посередника Держмитслужба видає виписку з Реєстру фінансових гарантів. Виписка з Реєстру фінансових гарантів видається безпосередньо керівнику незалежного фінансового посередника або уповноваженій ним особі чи надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна митна служба України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання дозволу за формою згідно з додатком 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/81/f496949n321.doc | Анкету керівника та за наявності головного бухгалтера незалежного фінансового посередника (заповнюється окремо керівником та головним бухгалтером незалежного фінансового посередника) за формою згідно з додатком 2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/81/f496949n322.doc | Аудиторський висновок за три попередніх звітних роки та поточний рік | Внутрішні правила надання послуг з видачі фінансових гарантій | Оборотно-сальдова відомість за кожний квартал за три попередніх звітних роки та поточний рік | Примірні договори про надання послуг з видачі фінансових гарантій | Фінансова звітність за три попередніх звітних роки та проміжну фінансову звітність за поточний рік, складену відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану або модифіковану думку із застереженням в аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту

Строки

Звичайне надання: 120 днів (календарні)

Результати

Рішення про видачу дозволу, Рішення про відмову у видачі дозволу

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Державна митна служба України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии