Встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Ліцензіатам та/або суб’єктам господарювання, які планують здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії, потрібно звернутись до НКРЕКП для встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

Умови та випадки надання послуги

Для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП додатково такі документи:1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054, та зведену інформацію, підготовлену на базі звіту про незалежну оцінку активів, яка має містити дані щодо вартості активів ліцензіата до застосування коефіцієнтів фізичного зносу та оптимізації, дані щодо середньозваженого фізичного зносу активів ліцензіата та загального коефіцієнта завантаження і оптимізації активів, а також дані щодо довжини ліній (по трасі/по колу) за рівнями напруги, загальної кількості та потужності підстанцій високої та окремо низької напруги із зазначенням середньозважених показників за вартістю заміщення (відтворення) цих активів, фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації для кожної такої групи активів;2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;3) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифів на 2020 рік та в подальшому);4) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;5) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 розділу II Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, (у друкованій та електронній формах);6) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за діяльністю з розподілу електричної енергії (у друкованій та електронній формах);7) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема, шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 – 150 кВ) (у друкованій та електронній формі).Для уточнення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку) та документи у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/83/f478167n491.xls | Джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період, визначені з урахуванням Порядку формування інвестиційних програм (за формою, наведеною в додатку 14 до Порядку) | Загальна характеристика ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку | Копія протоколу проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення | Пояснювальна записка щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими | Розрахунок амортизації на активи, які отримані ліцензіатом на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 11 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді) | Розрахунок амортизації на активи, які створені за рахунок грантових коштів після переходу на стимулююче регулювання поза заходами інвестиційної програми, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 12 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді) | Розрахунок амортизації на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання в межах схваленої інвестиційної програми, за виключенням активів, створених у межах надання послуг з приєднання та за рахунок надходжень за перетоки реактивної електричної енергії, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді) | Розрахунок амортизації на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання у межах надання послуг з приєднання та за рахунок надходжень за перетоки реактивної електричної енергії, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 10 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді) | Розрахунок кількості умовних одиниць енергетичного обладнання на 1 та 2 класах напруги енергії (за формою, наведеною в додатку 28 до Порядку) | Розрахунок коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії за базовий рік (за формою, наведеною в додатку 17 до Порядку) | Розрахунок операційних контрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку) | Розрахунок операційних неконтрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку) | Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку) | Розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку) | Розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період за класами напруги (за формою, наведеною в додатку 13 до Порядку) | Розрахунок річної амортизації на активи, які були створені на дату переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку) | Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 16 до Порядку) | Розрахунок фонду оплати праці ліцензіата на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку) | Розрахунок цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 15 до Порядку) | Інші обґрунтовуючі матеріали

Строки

НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду або уточнення тарифів не пізніше ніж за 20 днів до прогнозного року, з якого передбачається встановлення тарифів: У місячний строк

Результати

Рішення щодо перегляду або уточнення тарифів

Вартість

НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду або уточнення тарифів не пізніше ніж за 20 днів до прогнозного року, з якого передбачається встановлення тарифів: Безоплатне надання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии