Встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Ліцензіат та/або суб’єкт господарювання, який планує здійснювати діяльність з передачі електричної енергії, повинен звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для формування тарифу на послуги з передачі електричної енергії та встановлення цього тарифу.

Умови та випадки надання послуги

Для перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП додатково такі документи:1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;3) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;4) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифу на 2020 рік та в подальшому);5) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 глави 2 Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 979;6) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат від діяльності з передачі електричної енергії (у друкованій та електронній формах).Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюється тариф.Для коригування тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та додатково:1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії за базовий рік, у тому числі розрахунок фактичної суми амортизації за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку (у друкованій та електронній формах);2) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв’язку зі зміною обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії за базовий рік за формою, наведеною в додатку 16 до Порядку (у друкованій та електронній формах);3) довідку, завірену належним чином, щодо зміни користувачів системи передачі;4) довідку, завірену належним чином, щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за базовий рік.НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.Заява про перегляд тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 днів до початку регуляторного періоду, з якого буде встановлюватися тариф.Заява про уточнення тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП за 90 днів до початку кожного року регуляторного періоду.Заява про коригування тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП до 01 квітня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява за формою, наведеною у Додатку 1 до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії (https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/83/f483781n339.xls) | Пояснювальна записка щодо необхідності встановлення тарифу, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими | Загальна характеристика ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії (https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/83/f483781n339.xls) | Баланс електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 12 до Порядку) | Джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 13 до Порядку), визначені з урахуванням Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972 | Динаміка технологічних витрат та обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 15 до Порядку) | Копія протоколу проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення | Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення діяльності з передачі електричної енергії), які утворені після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку) | Розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з передачі електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку) | Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були отримані ліцензіатом на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 10 до Порядку) | Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 11 до Порядку), із додаванням до додатків 8, 10, 11 деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді | Розрахунок операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку) | Розрахунок операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку) | Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовується при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку) | Розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання (за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку) | Розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 14 до Порядку) | Розрахунок фонду оплати праці ліцензіата з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку) | У разі коригування тарифу – розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв’язку зі зміною обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 16 до Порядку) | Інші обґрунтовуючі матеріали

Строки

НКРЕКП приймає рішення щодо коригування тарифу не пізніше 01 червня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів: У місячний строк; НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду та уточнення тарифу не пізніше ніж за місяць до початку календарного року, з якого передбачається встановлення тарифу: У місячний строк

Результати

Рішення НКРЕКП (щодо перегляду/уточнення/коригування тарифу)

Вартість

НКРЕКП приймає рішення щодо коригування тарифу не пізніше 01 червня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів: Безоплатне надання; НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду та уточнення тарифу не пізніше ніж за місяць до початку календарного року, з якого передбачається встановлення тарифу: Безоплатне надання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии