Державна атестація закладів вищої освіти

Державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності здійснюється з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань та визначення з урахуванням результатів державної атестації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію.

Умови та випадки надання послуги

Державна атестація з урахуванням завдань закладів вищої освіти проводиться за такими критеріями:1) забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (кількісний склад, рівень кваліфікації вчених);2) наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка використовується під час виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – дослідження і розробки);3) якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи;4) активність залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими напрямами (динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету);5) відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.Державна атестація закладів вищої освіти проводиться:1) не менше одного разу на п’ять років, але не раніше ніж через один рік для реорганізованого закладу вищої освіти або не раніше ніж через три роки для новоутвореного закладу вищої освіти;2) для закладів вищої освіти державної, комунальної форми власності – в обов’язковому (крім коледжів) порядку;3) для коледжів державної, комунальної форми власності – на вимогу власника (засновника);4) для закладів вищої освіти приватної форми власності – за ініціативою закладу.Результатом державної атестації закладу вищої освіти є загальне оцінювання ефективності закладу вищої освіти за науковими напрямами за останні п’ять років на основі атестаційної оцінки та з урахуванням експертної оцінки, які характеризують:1) наукову новизну результатів, отриманих закладом вищої освіти за науковим напрямом;2) практичну цінність результатів, отриманих закладом вищої освіти за науковим напрямом, для економіки та інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки;3) інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої освіти у світовий науково-освітній простір;4) перспективність розвитку наукового напряму в закладі вищої освіти.Інформаційні матеріали повинні містити:відомості про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти за науковим напрямом за формою згідно з додатком 2 до Методики;перелік показників, за якими здійснюється оцінка результативності наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої освіти за науковим напрямом та потенціалу розвитку цього наукового напряму, за формою згідно з додатком 3 до Методики;відомості про наукові досягнення ЗВО за науковим напрямом за попередні п’ять років за формою згідно з додатком 4 до Методики;перспективний план розвитку наукового напряму ЗВО на подальший п’ятирічний період за формою згідно з додатком 5 до Методики.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство освіти і науки України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заявка на проведення державної атестації закладу вищої освіти в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності за формою згідно з додатком 1 до Методики оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти під час проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/74/f486683n150.doc) | Інформаційні матеріали для проведення державної атестації ЗВО, що містять дані про його діяльність відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

Строки

Звичайне надання: 45 днів (календарні)

Результати

Рішення щодо атестаційної оцінки ЗВО за науковим напрямом

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство освіти і науки України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии