Атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

Професійна атестація виконавця – процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця. У разі якщо ви плануєте виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єкта архітектури, необхідно пройти професійну атестацію та отримати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Умови та випадки надання послуги

Професійна атестація проводиться Атестаційноюархітектурно-будівельною комісією, якаутворюється Мінрегіоном, на підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників.Для проведення професійної атестації виконавець подаєКомісії заяву про проведення професійної атестації, в якійзазначає свої прізвище, ім’я, по батькові, паспортні та контактнідані та відповідний пакет документів.Комісія протягом місяця розглядає подані документи,проводить іспит у порядку, встановленому Комісією за погодженням зМінрегіоном, та приймає рішення про видачу кваліфікаційногосертифіката або про відмову в його видачі.Рішення про видачу кваліфікаційного сертифікатаприймається у разі відповідності виконавця кваліфікаційним вимогамі підтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікаціїі знань.Комісія протягом п’яти робочих днів після прийняттярішення про видачу кваліфікаційного сертифіката вносить до реєструатестованих осіб відомості про особу, що його отримала.Реєстр атестованих осіб ведеться у порядку, визначеномуположенням про Комісію.Професійна атестація виконавців проводиться на платнійоснові.На підставі рішення про видачу кваліфікаційногосертифіката та документа про внесення плати за проведенняпрофесійної атестації виконавцю видається відповіднийкваліфікаційний сертифікат.Виконавець має право повторно подати заяву про проведенняпрофесійної атестації не раніше ніж через шість місяців післяприйняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційногосертифіката.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство розвитку громад та територій України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про проведення професійної атестації | Копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) | Засвідчена копія документа (документів) про освіту | Засвідчена в установленому порядку копія документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації | Засвідчені копії документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом | Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця | Документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом) (за необхідності)

Строки

Перед проведенням іспиту: 30 днів (календарні)

Результати

Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката, Кваліфікаційний сертифікат, РІшення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката

Вартість

Перед проведенням іспиту:

Міністерство розвитку громад та територій України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии