Рішення про надання соціальної послуги консультування

Особи або сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають право на отримання соціальної послуги консультування. Для прийняття відповідного рішення про надання соціальної послуги потрібно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) особи, що потребує у такій соціальній послузі.

Умови та випадки надання послуги

Соціальна послуга призначена для осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають:- допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;- залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації;- надання інформації з питань соціального захисту населення;- представлення інтересів;- надання психологічної допомоги;- корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;- сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;- участь в організації та діяльності груп самодопомоги;- допомогу в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків;- сприяння в отриманні правової допомоги;- сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб;- сприяння у працевлаштуванні (у тому числі у проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації).Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються залежно від індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у переліку документів.У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді органу соціального захисту населення заява про отримання соціальних послуг приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або старостинського округу/старостою.Якщо в документах (або їх копіях), які додаються до заяви, міститься інформація (відомості), яка вже є у розпорядженні органу соціального захисту населення або зазначену інформацію (відомості) можливо отримати в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, такі документи не подаються.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника | Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи | Довідки / інші документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг (за наявності у особи інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення) | Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд | Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності) | Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності) | Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) | Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю) | Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг | Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника) | Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності) | Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності) | Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) | Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби)

Строки

У день звернення або у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати звернення (подання заяви): 3 дні (робочі)

Результати

Рішення про надання соціальної послуги, Рішення про відмову у наданні соціальної послуги

Вартість

У день звернення або у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати звернення (подання заяви): Безоплатне надання

Міністерство соціальної політики України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии