Рішення про надання соціальної послуги з денного догляду

Особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення) мають право на отримання денного догляду безоплатно або з частковою доплатою. Для прийняття відповідного рішення потрібно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання/перебування, що потребує такої соціальної послуги.

Умови та випадки надання послуги

Соціальна послуга денного догляду надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю передбачають:1) для отримувачів соціальної послуги І, II груп рухової активності:- забезпечення умов для денного перебування;- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;- формування та підтримку навичок самообслуговування;- психологічну підтримку;- організацію денної зайнятості, дозвілля;- для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:- забезпечення умов для денного перебування;- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));- допомогу у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу);- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;- формування та підтримку навичок самообслуговування;- психологічну підтримку;- організацію денної зайнятості, дозвілля;2) для отримувачів соціальної послуги IV, V груп рухової активності:- забезпечення умов для денного перебування;- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));- допомогу у самообслуговуванні (особиста гігієна, руховий режим, приймання ліків, годування);- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг, у тому числі допомогу у виконанні лікувальних фізичних вправ;- формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);- психологічну підтримку;- організацію денної зайнятості, дозвілля;3) для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами:- забезпечення умов для денного перебування;- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));- допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування);- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;- формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);- психологічну підтримку;- організацію денної зайнятості, дозвілля;- представництво інтересів;- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;- транспортні послуги з підвезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду і назад до місця проживання.Соціальна послуга призначена для:- осіб похилого віку;- осіб з інвалідністю;- осіб з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);- осіб з психічними та поведінковими порушеннями(комбіновані порушення).Зміст та обсяг соціальної послуги, що складається із вищезазначених заходів, для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги і зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у переліку документів.Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування або орган соціального захисту населення.У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді органу соціального захисту населення заява про отримання соціальних послуг приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або старостинського округу/старостою.Якщо в документах (або їх копіях), які додаються до заяви, міститься інформація (відомості), яка вже є у розпорядженні органу соціального захисту населення або зазначену інформацію (відомості) можливо отримати в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, такі документи не подаються.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики | Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування) | Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи | Довідки / інші документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг (за наявності у особи інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення) | Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю) | Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності) | Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності) | Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) | Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю) | Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг | Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника) | Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності) | Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності) | Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) | Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби)

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Рішення про надання соціальної послуги, Рішення про відмову у наданні соціальної послуги

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство соціальної політики України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии