Рішення про надання соціальної послуги з паліативного догляду

Паліативним хворим надається право на отримання соціальної послуги з паліативного догляду на безоплатній основі або з частковою доплатою. Для вирішення питання необхідно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органу місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) хворого із відповідним пакетом документів.

Умови та випадки надання послуги

Соціальна послуга з паліативного догляду надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають:1) для отримувачів соціальної послуги ІV та V груп рухової активності за місцем проживання (вдома):- організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);- допомогу у веденні домашнього господарства;- допомогу у самообслуговуванні;- навчання навичкам самообслуговування;- надання допомоги у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом;- допомогу при пересуванні по квартирі;- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;- надання інформації з питань соціального захисту населення;- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;- допомогу в оформленні документів, внесенні платежів;- спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань і рекомендацій;- надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, який відповідає стану здоров’я та системі лікування;- сприяння в наданні медичних послуг, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікаря;- допомогу в обробленні присадибних ділянок для сільської місцевості (площа оброблення присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара) (за потреби);- допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, гігієнічними засобами, навчання навичкам користування ними;- сприяння в організації денної зайнятості (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів) (за потреби);- сприяння в транспортуванні отримувача соціальної послуги;- сприяння в підтриманні контактів із соціальними мережами, членами сім’ї та/або законними представниками отримувача соціальної послуги;- сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;- супроводження на прогулянку;- сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби);2) для отримувачів соціальної послуги ІV та V груп рухової активності у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання:- створення умов для проживання;- організацію харчування й допомогу у прийомі їжі;- організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);- допомогу в догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом;- допомогу у самообслуговуванні;- навчання навичкам самообслуговування;- допомогу при пересуванні в приміщенні;- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;- надання інформації з питань соціального захисту населення;- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;- спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань та рекомендацій;- надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, який відповідає стану здоров’я та системі лікування;- сприяння в наданні медичних послуг, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікаря;- допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, гігієнічними засобами, навчання навичкам користування ними;- сприяння в організації денної зайнятості (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів);- сприяння у транспортуванні отримувача соціальної послуги;- сприяння у підтриманні контактів із соціальними мережами, законними представниками;- сприяння в отриманні інших соціальних послуг та консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;- супроводження на прогулянку;- сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби);3) для членів сімей (законних представників, осіб, що забезпечують догляд) отримувачів соціальної послуги в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня (у формі консультацій):- організацію соціально-психологічної допомоги членам родини отримувача соціальної послуги;- консультування щодо основ паліативного догляду за хворою людиною;- навчання навичкам догляду за тяжкохворими;- консультування та інформування щодо наявних гігієнічних засобів, медичного та реабілітаційного обладнання, які необхідно використовувати при наданні паліативної допомоги в домашніх умовах;- психологічну підтримку з метою контролю депресії, розпачу та інших розладів психічного здоров’я;- соціально-правові консультації щодо прав громадян з особливими потребами.Зміст та обсяг соціальної послуги, що складається із вищезазначених заходів, для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги і зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у переліку документів.Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування або орган соціального захисту населення.У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді органу соціального захисту населення заява про отримання соціальних послуг приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або старостинського округу/старостою.Якщо в документах (або їх копіях), які додаються до заяви, міститься інформація (відомості), яка вже є у розпорядженні органу соціального захисту населення або зазначену інформацію (відомості) можливо отримати в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, такі документи не подаються.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики | Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування) | Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи | Довідки / інші документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг (за наявності у особи інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення) | Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю) | Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності) | Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності) | Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) | Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю) | Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг | Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника) | Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності) | Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності) | Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) | Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби)

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Рішення про надання соціальної послуги, Рішення про відмову у наданні соціальної послуги

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство соціальної політики України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии