Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства оформлюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем проживання особи, одного з її батьків чи іншого законного представника. У разі якщо підстави для відмови відсутні, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України.

Умови та випадки надання послуги

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, а матір’ю визнано громадянку України, один із батьків або інший законний представник дитини подає:заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT);дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;копію свідоцтва про народження дитини;заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування матері дитини у громадянстві України. Якщо документи для оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок визнання батьківства подає батько або інший законний представник дитини, який не має можливості одержати копію документа, що підтверджує перебування матері дитини у громадянстві України, ним може бути подано декларацію про належність матері дитини до громадянства України;копію рішення суду про визнання материнства;копію документа, який підтверджує, що батько дитини є іноземцем або особою без громадянства.Для оформлення набуття громадянства України дитиною, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, якщо встановлено факт батьківства дитини, батько якої перебував у громадянстві України, мати або інший законний представник дитини подає:заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT);дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;копію свідоцтва про народження дитини;копію документа, який підтверджує, що мати дитини є іноземкою або особою без громадянства;заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT);довідку територіального підрозділу Державної міграційної служби України про те, що батько дитини перебував у громадянстві України, а в разі неможливості одержати таку довідку – декларацію про належність батька дитини до громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT);копію рішення суду про встановлення факту батьківства.Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, якщо встановлено факт материнства дитини, мати якої перебувала у громадянстві України, батько або інший законний представник дитини подає:заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT);дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;копію свідоцтва про народження дитини;заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT);довідку територіального підрозділу Державної міграційної служби України про те, що мати дитини перебувала у громадянстві України, а в разі неможливості одержати таку довідку – декларацію про належність матері дитини до громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT);копію рішення суду про встановлення факту материнства;копію документа, який підтверджує, що батько дитини є іноземцем або особою без громадянства.Для оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою, яка є особою без громадянства або іноземцем, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком після досягнення дитиною повноліття визнано громадянина України, особа подає такі документи:заяву про набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT);дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);копію свідоцтва про народження особи;копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування батька особи у громадянстві України. Якщо немає можливості одержати копію документа, що підтверджує перебування батька особи у громадянстві України, може бути подано декларацію про належність її батька до громадянства України;копію рішення суду про визнання батьківства;копію документа, який підтверджує, що мати особи є іноземкою або особою без громадянства;один із таких документів:- декларацію про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства (https://bit.ly/3eEf4iT);- зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців (https://bit.ly/3eEf4iT). Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов’язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;- декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності (https://bit.ly/3eEf4iT);- заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT).Для оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою, яка є особою без громадянства або іноземцем, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, а матір’ю після досягнення дитиною повноліття визнано громадянку України, особа подає:заяву про набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT);дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);копію свідоцтва про народження особи;копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування матері особи у громадянстві України. Якщо немає можливості одержати копію документа, що підтверджує перебування матері особи у громадянстві України, може бути подано декларацію про належність матері особи до громадянства України;копію рішення суду про визнання материнства;копію документа, який підтверджує, що батько особи є іноземцем або особою без громадянства.один із таких документів:- декларацію про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства (https://bit.ly/3eEf4iT);- зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців (https://bit.ly/3eEf4iT). Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов’язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;- декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності (https://bit.ly/3eEf4iT);- заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT).Для оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою, яка є особою без громадянства або іноземцем, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, якщо після досягнення дитиною повноліття встановлено факт батьківства особи, батько якої перебував у громадянстві України, особа подає:заяву про набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT);дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);копію свідоцтва про народження особи;довідку територіального підрозділу Державної міграційної служби України про те, що батько особи перебував у громадянстві України, а в разі неможливості одержати таку довідку – декларацію про належність батька особи до громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT);копію рішення суду про встановлення факту батьківства;копію документа, який підтверджує, що мати особи є іноземкою або особою без громадянства;один із таких документів:- декларацію про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства (https://bit.ly/3eEf4iT);- зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців (https://bit.ly/3eEf4iT). Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов’язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;- декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності (https://bit.ly/3eEf4iT);- заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT).Для оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою, яка є особою без громадянства або іноземцем, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, якщо після досягнення дитиною повноліття встановлено факт материнства особи, мати якої перебувала у громадянстві України, особа подає:заяву про набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT);дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);копію свідоцтва про народження особи;довідку територіального підрозділу Державної міграційної служби України про те, що мати особи перебувала у громадянстві України, а в разі неможливості одержати таку довідку – декларацію про належність матері особи до громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT);копію рішення суду про встановлення факту материнства;копію документа, який підтверджує, що батько особи є іноземцем або особою без громадянства;один із таких документів:- декларацію про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства (https://bit.ly/3eEf4iT);- зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців (https://bit.ly/3eEf4iT). Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов’язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;- декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності (https://bit.ly/3eEf4iT);- заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT).

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної міграційної служби України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства (https://bit.ly/3eEf4iT) | Копія свідоцтва про народження дитини | Дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років | Копія паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону України “Про громадянство України” документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент її народження (для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, батьки (один із них) якої на момент її народження були громадянами України) | Заява дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України (https://bit.ly/3eEf4iT) | Копія документа, який підтверджує, що мати дитини є іноземкою або особою без громадянства | Копія рішення суду про визнання батьківства

Строки

Звичайне надання: 90 днів (календарні)

Результати

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України, Відмова у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Державна міграційна служба України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии