Уповноваження підприємства, установи, організації на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин

Підприємство, установу, організацію може бути уповноважено рішенням Мінагрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин за умови, якщо вони відповідають певним вимогам. Для цього організація-кандидат, що має намір отримати уповноваження, подає до Мінекономіки повний пакет документів із зазначенням достовірних відомостей.

Умови та випадки надання послуги

Підприємство, установу, організацію може бути уповноважено рішенням Мінагрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, якщо вони відповідають таким вимогам:1) є юридичною особою – резидентом України;2) можуть підтвердити відповідний рівень компетентності у сфері охорони прав на сорти рослин, а саме мають:внутрішньовідомчу базу методичного забезпечення досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин та досвід з організації проведення навчальних курсів для персоналу, що виконує окремі повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин;колекції загальновідомих сортів та колекції сортів з еталонними ознаками, а також умови для їх формування, підтримання та використання;уніфіковану первинну документацію для цілей науково-технічної експертизи;3) мають належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійних умовах, достатню для проведення експертизи заявки на сорт, а саме мають:персонал з досвідом роботи у розробленні методик польових та лабораторних досліджень з експертизи заявки на сорт, з проведення навчань щодо їх застосування;щонайменше одного спеціаліста, який здійснює експертизу назви сорту та його новизни;персонал, що забезпечує організацію та узагальнення результатів польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин;персонал, що проводить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, з розрахунку один спеціаліст на 200 умовних сортодослідів;персонал, що забезпечує проведення формальної експертизи заявки на сорт рослин та технічне забезпечення функціонування Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, реєстру патентів, реєстру заявок (далі – реєстри), надання доступу до них, зберігання та захист даних, що містяться в зазначених реєстрах;персонал, що проводить лабораторні дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, а саме щонайменше:одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів зернових видів;одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів круп’яних і зернобобових видів;одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кукурудзи;одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів олійних та овочевих видів;одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кормових видів;мають підтвердження про проведення оцінки знань працівників, які здійснюють дослідження з науково-технічної експертизи;4) не є суб’єктом насінництва та розсадництва;5) не використовують фінансові та матеріальні ресурси заявника;6) мають належне інформаційно-технічне забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт рослин, а саме:публікації відомостей про заявку на сорт рослин у періодичному офіційному виданні Мінагрополітики;програмне забезпечення для проведення аналітичних досліджень з експертизи заявки на сорт рослин, функціонування реєстрів;7) мають акредитовані лабораторії (центри);8) мають систему управління якістю;9) не мають комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки на сорт рослин;10) мають належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури, необхідні для виконання повноважень у сфері прав на сорти рослин, на виконання яких надається уповноваження.Керівник і персонал організації-кандидата, які мають намір бути уповноважені на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, не мають здійснювати діяльність, пов’язану із селекцією, насінництвом та виробництвом рослинного матеріалу.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про надання уповноваження у сфері охорони прав на сорти рослин на власному бланку за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f471468n88.doc | Відомості про кваліфікацію персоналу організації-кандидата згідно з формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1430-17#n81 | Відомості про технологію виконання робіт (технологічні карти, описи робіт) | Відомості, що підтверджують кваліфікацію організації-кандидата з питань організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, на основі державної атестації наукової установи | Довідка в довільній формі за підписом керівника організації-кандидата про відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки | Довідка в довільній формі, що підтверджує наявність колекцій загальновідомих сортів та колекцій сортів з еталонними ознаками, а також умов їх формування, підтримання та використання | Довідка з інформацією про акредитовані лабораторії (центри) та копії атестата про акредитацію | Документи, що підтверджують фінансову спроможність виконувати повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин, зокрема копії документів фінансової звітності | Загальний опис власної системи управління якістю, відомості про особу, яка є відповідальною за функціонування системи управління якістю (копія диплома, копія документа, яким підтверджується необхідний стаж роботи, копія посадової інструкції) | Копії дипломів, свідоцтв, сертифікатів | Копії посвідчень про підвищення кваліфікації та атестаційних документів | Копії установчих документів організації-кандидата | Опис інформаційно-технічного забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт | Перелік методичних, нормативно-технічних документів, стандартів та/або нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги, на підставі яких здійснюється діяльність | Перелік основних фондів, засобів, обладнання, матеріалів, які використовуються для цілей експертизи | Перелік техніки та спецтехніки, що застосовується | Перелік уніфікованої первинної документації, яка ведеться

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Рішення щодо визначення організації-кандидата експертним закладом, уповноваженим на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, Рішення про відмову у визначенні організації-кандидата експертним закладом, уповноваженим на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии