Реєстрація кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Реєстрація кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюється відповідною сільською, селищною або міською виборчою комісією за умови подання усіх необхідних для прийняття рішення документів та сплати грошової застави. У разі якщо підстави для відмови відсутні, виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видає йому відповідне посвідчення.

Умови та випадки надання послуги

Подання документів до відповідної сільської, селищної, міської виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови закінчується за тридцять днів до дня голосування.Відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого організацією партії, за умови отримання нею документів, передбачених переліком документів.Подання документів до сільської, селищної, міської виборчої комісії для реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого організацією партії, здійснюється представником організації партії, уповноваженим на це довіреністю від такої організації партії, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування, – ними особисто, крім випадків подачі таких документів за допомогою електронних сервісів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.Відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред’явлення ним документа, передбаченого частиною першою статті 8 Виборчого кодексу, та подання ним документів, передбачених пунктами 3-6 переліку документів, а також подання особисто підписаної ним заяви про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови із згодою на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних у зв’язку з участю у місцевих виборах.Документи для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.У такому разі документи, передбачені частиною першою цієї статті, можуть подаватися у вигляді електронних копій, вірність яких засвідчується керівником відповідної організації партії та/або відповідним кандидатом з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про застосування електронних сервісів для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови положення частини другої цієї статті щодо особистого пред’явлення документа, передбаченого частиною першою статті 8 цього Кодексу, кандидатом, який балотується шляхом самовисування, не застосовуються. В такому разі документи, передбачені пунктами 4-7 переліку документів, підписуються (засвідчуються) відповідним кандидатом з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.Особа, висунута організацією партії на посаду сільського, селищного, міського голови, має право до дня реєстрації її кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від цієї організації партії.Заява про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від відповідної організації партії може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат”, або особисто подана відповідною особою до сільської, селищної, міської виборчої комісії.У такому разі особа вважається такою, що відмовилася від балотування. Про отримання такої заяви сільська, селищна, міська виборча комісія письмово повідомляє організацію партії не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від організації партії не приймається.Рішення про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови в триденний строк з дня його прийняття розміщується відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на її офіційному веб-сайті (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради або в інший визначений нею спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Регіональні представництва Центральної виборчої комісії

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, підписана керівником організації партії та засвідчена печаткою організації партії або організації відповідної партії вищого рівня, або печаткою партії / заява про самовисування кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови із згодою на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних у зв’язку з участю у місцевих виборах | Заява особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від цієї організації партії, яка повинна також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав – зазначити про їх відсутність), а також зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з посадою сільського, селищного, міського голови (у разі відсутності такої діяльності чи такого мандата – зазначити про їх відсутність) | Автобіографія кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинна містити: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та підпис кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (складається у друкованому вигляді) | Документ про внесення грошової застави | Копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копія лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови | Одна фотографія кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді | Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови від цієї організації партії, яке має бути підписане керівником організації партії та засвідчене печаткою організації партії, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня, а у разі висування місцевою організацією партії кандидата на посаду міського голови – також погоджене центральним керівним органом партії, що засвідчується печаткою цієї партії (із зазначенням найменування центрального керівного органу партії, номера та дати прийняття відповідного рішення, яке не додається)

Строки

Видача посвідчення кандидата здійснюється у триденний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата: 3 дні (календарні); Звичайне надання: 5 днів (календарні)

Результати

Довідка про прийняття документів, Рішення про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, Посвідчення кандидата за встановленою формою, Рішення про відмову у реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Вартість

Видача посвідчення кандидата здійснюється у триденний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата: Безоплатне надання; Звичайне надання: Безоплатне надання

Центральна виборча комісія
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии