Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян надається відділом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання громадянам за їх заявою та у разі подання необхідних документів.

Умови та випадки надання послуги

Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право наотримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та просвоїх родичів. Для отримання витягу з Реєстру подається заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другого з подружжя.До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру.Суб’єктом звернення документи подаются до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (запит) безпосередньо або надсилається поштовим зв’язком або подаються в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням вебпорталу “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”.При подачі документів в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням вебпорталу “Звернення у сфері держвної реєстрації актів цивільного стану” /https://dracs.minjust.gov.ua/ подається заява встановленої форми з накладенням кваліфікованих електронних підписів, та відскановані копії необхідних документів.Витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитиниможе видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від вікудитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладуохорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, депостійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витягпредставникові відповідного закладу видається за умовипред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавленібатьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитинине видається.Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається:другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам,онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умовипред’явлення ними паспорта або паспортного документа і документів,що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/абоправо на спадкування підтверджуються документально, за умовипред’явлення паспорта або паспортного документа;особі, що згідно з договором особистого страхування життя,укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до ЗаконуУкраїни “Про страхування”, є вигодонабувачем, заумови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа;особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, заумови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа;банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію нанадання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, заумови пред’явлення відповідного договору або іншого документа, щозгідно із законодавством підтверджує наявність заборгованостіпомерлої особи, а також документів, які підтверджують особу таповноваження керівника чи представника банку або іншої фінансовоїустанови;особі, що є власником або користувачем земельної ділянки,суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначенняспадкодавця, за умови пред’явлення відомостей про кадастровіномери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельноїділянки, паспорта або паспортного документа.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява (запит) встановленої форми | Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) | Документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану (за необхідності) | Документ про внесення плати за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян або повідомлення про реквізити платежу (коду квитанції) для перевірки цього факту з використанням програмного продукту “check” або підтвердження права на безоплатне отримання витягу з Реєстру | Документ, що підтверджує повноваження у разі представництва інтересів особи, щодо якої складено актовий запис цивільного стану

Строки

Звичайне надання: 1 день

Результати

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Вартість

Звичайне надання: 73.0 UAH

Міністерство юстиції України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии