Включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги – автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою. Включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, здійснюється органами соціального захисту населення після розгляду поданого пакету документів.

Умови та випадки надання послуги

Для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги інформації про пільговика заявник подає (крім педаг огічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу) структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районним, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям, виконавчим органам з питань соціального захисту населення міським, районним у містах (у разі їх утворення) рад копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів), копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, пред’являє паспорт та надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.Якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків).У сільській місцевості пільговик подає зазначені документи (копії документів), пред’являє оригінали документів та паспорт, а також надає інформацію виконавчому органу сільської, селищної ради. Виконавчий орган приймає подані документи (копії документів), перевіряє відповідність поданої копії документа, що підтверджує право на пільги, його оригіналу, фіксує надану інформацію та реквізити паспорта пільговика і передає їх відповідному уповноваженому органу.У разі коли пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього до Реєстру.При поданні пакету документів пред’являється паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Центр надання адміністративних послуг

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів) | Інформація про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких пільговик має пільги та реально ними користується | Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

Строки

Звичайне надання: У місячний строк

Результати

Включення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство соціальної політики України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии