Декларація про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності

Декларація подається суб’єктом господарювання приватної форми власності, який має намір провадити космічну діяльність, або уповноваженою ним особою до Державного космічного агентства або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг за вибором такого суб’єкта господарювання не менш як за п’ять робочих днів до початку провадження космічної діяльності. Реєстрація декларації здійснюється Державним космічним агентством безоплатно.

Умови та випадки надання послуги

Декларація про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності подається суб’єктом космічної діяльності України приватної форми власності, який має намір здійснювати космічну діяльність, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.Реєстрація декларації здійснюється ДКА безоплатно.Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції ДКА або адміністратором центру надання адміністративних послуг.Декларація реєструється ДКА протягом п’яти робочих днів з дня надходження.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державне космічне агентство України, Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заповнена декларація встановленої форми https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-2020-%D0%BF#n9 | У декларації зазначаються:
1) найменування суб’єкта господарювання, який має намір провадити космічну діяльність, та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку в паспорті);
2) місцезнаходження суб’єкта господарювання, який має намір провадити космічну діяльність;
3) види космічної діяльності, які має намір провадити суб’єкт господарювання

Строки

Звичайне надання: 5 днів (робочі)

Результати

Реєстрація декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності, Відмова у реєстрації декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Державне космічне агентство України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии