Внесення громадян до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла

Законодавством України визначено перелік осіб, які мають право на забезпечення доступним житлом. Таким особам потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з відповідним пакетом документів для включення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла.

Умови та випадки надання послуги

Забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.Для отримання державної підтримки її одержувач подає заяву та перелік документів регіональному управлінню Держмолодьжитла.Право на державну підтримку мають:1) особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;2) особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;3) особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085, що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;4) особи, відомості про яких відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085, або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Міністерства розвитку громад та територій України, Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про надання державної підтримки | Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї | Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою) | Довідка про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей) (у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання) | Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) | Витяг з Державного реєстра речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла | Довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей) | Документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї одержувача державної підтримки) | Письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір державної підтримки щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі) | Документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір державної підтримки, які разом з ним проживають або зареєстровані | Лист від забудовника про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки | Копії документів, отримані від забудовника відповідно до законодавства, завірені в установленому законодавством порядку | Акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції) | Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб) | Копія посвідчення учасника бойових дій та довідка з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції (для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) | Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (для осіб, на яких поширюється дія пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) | Копія посвідчення члена сім’ї загиблого (для осіб, на яких поширюється дія абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”)

Строки

Звичайне надання: 15 днів (робочі)

Результати

Відмова у включенні до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва доступного житла, Довідка про включення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство розвитку громад та територій України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии