Кваліфікація судового експерта

Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань. Судовими експертами можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Умови та випадки надання послуги

Метою атестації судового експерта є оцінка професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи. Залежно від спеціалізації їм присвоюється кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду експертизи. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.Після підготовки (стажування) працівника НДУСЕ документи на розгляд ЦЕКК подаються безпосередньо установою.
Копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи може бути пред’явлена фахівцем для проходження атестації протягом двох років. Подані до ЦЕКК документи опрацьовуються Структурним підрозділом Мін’юсту та формуються в окрему справу.Відповідальною за достовірність документів, поданих до ЦЕКК, є особа, щодо якої подано документи.Кваліфікація судового експерта фахівцям НДУСЕ присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України. Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах .Атестація здійснюється шляхом проведення кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит проводиться в усній формі шляхом надання відповідей на питання, поставлені в екзаменаційних білетах. Для проходження атестації необхідно звернутись до Міністерства юстиції України із заявою, оформленою згідно з Додатком 4 до Положення та іншими необхідними документами. Заява з відповідним пакетом документів надсилається поштою на адресу Міністерства юстиції України.Заява з відповідним пакетом документів надсилається поштою на адресу Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13) або особисто (в скриньку), яка знаходиться за адресою Міністерства юстиції України (м. Київ, пров. Рильський, 10).

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство юстиції України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про допуск до проходження атестації | Акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (для фахівців, які не є працівниками НДУСЕ) | Відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування та характеристику фахівця | Відомості про відсутність судимості | Дві фотокартки розміром 3 х 4 см | Копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта) | Копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (для фахівця НДУСЕ за наявності)

Строки

Строк розгляду заяви може бути продовжений до 45 днів: 45 днів (календарні); Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, Відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії

Вартість

Строк розгляду заяви може бути продовжений до 45 днів: Безоплатне надання; Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство юстиції України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии