Ліцензування господарської діяльності з медичної практики

Відповідно до українського законодавства, медична практика може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії, яку видає Міністерство охорони здоров’я України на підставі звернення за умови відповідності здобувача встановленим вимогам.

Умови та випадки надання послуги

З метою отримання ліцензії на медичну практику необхідно звернутись до Міністерства охорони здоров’я України із заявою, оформленою відповідно до Додатка 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, та іншими підтвердними документами.Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії оформлюється згідно з Додатком 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та подається у двох примірниках.Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики здобувач ліцензії повинен:- бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку, як юридична особа або фізична особа – підприємець;- мати приміщення, в якому буде проваджуватись господарська діяльність медична практика;- забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою лікарською спеціальністю, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою та немедичних працівників, які працюють у системі охорони здоров’я;-мати в наявності медичне обладнання, витратні матеріали та вироби медичного призначення, дозволені до використання в Україні і необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ, за переліком спеціальностей, за якими провадиться медична практика.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство охорони здоров’я України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії | Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи) | Опис документів | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, Відмова у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Вартість

Звичайне надання:

Міністерство охорони здоров’я України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии