Ліцензія на діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється закладами за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає Міністерство освіти і науки України після розгляду заяви та документів, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам.

Умови та випадки надання послуги

Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувач ліцензії подає до органу ліцензування, або через Єдину державну електронну базу з питань освіти заяву та документи, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство освіти і науки України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії (додаток 13 Ліцензійних умов) | Копії установчих документів юридичної особи | Копія положення про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належить професійне (професійно-технічне) навчання кваліфікованих робітників, у разі ліцензування професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та/або перепідготовки, у тому числі на виробництві | Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача ліцензії за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату) | Копія положення про відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) | Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності | Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти | Копія затвердженої в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників | Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти | Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти | Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання), для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подається копія документа про визнання їх в Україні | Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою) | Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у двох примірниках (додаток 20 Ліцензійних умов)

Строки

В електронній формі: 10 днів (робочі)

Результати

Ліцензія, Відмова у видачі ліцензії

Вартість

В електронній формі:

Міністерство освіти і науки України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии