Внесення інформації про фінансову установу до Реєстру

Рішення про внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі звернення юрособи з пакетом документів.

Умови та випадки надання послуги

Для внесення недержавного пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів заявник подає (надсилає) до НКЦПФР такі документи:
1) реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 3 до Положення № 41, заповнену відповідно до вимог Положення № 41;
2) засвідчену в установленому законодавством порядку копію рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ);
3) відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду згідно з додатком 13 до Положення № 41.
Недержавний пенсійний фонд для внесення його до Реєстру повинен відповідати таким вимогам:
статут недержавного пенсійного фонду має бути погоджений НКЦПФР відповідно до вимог законодавства;
недержавний пенсійний фонд має бути зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та бути включеним до Реєстру неприбуткових організацій (установ);
члени ради недержавного пенсійного фонду мають відповідати вимогам частин другої та третьої статті 13 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для внесення інформації до Реєстру:
1) документи повинні бути викладені державною мовою;
2) документи мають бути засвідчені підписом керівника заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.
Документи на двох і більше аркушах мають бути пронумеровані, прошиті та містити напис «Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом ___ аркушів», найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що містить напис «Згідно з оригіналом», найменування посади керівника, особистий підпис керівника, його прізвище, ініціали, дату засвідчення копії;3) довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;
4) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;
5) строк, що минув з дати підписання документів, що подаються заявником згідно з підпунктом 3 пункту 4 розділу XIІ Положення № 41, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.
Реєстраційні картки повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:
викладені державною мовою;
містити всі дані, визначені додатком 3 до Положення № 41;
реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, пронумерована, прошита та містити напис «Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом____ аркушів»;
При заповненні реєстраційної картки юридичної особи, складеної згідно з додатком 3 до цього Положення, у полях, що містять інформацію про статутний капітал, про проведення внутрішнього фінансового моніторингу, ставиться прочерк;
У таблицю реєстраційної картки юридичної особи, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, недержавний пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради недержавного пенсійного фонду;
У реєстраційній картці юридичної особи недержавний пенсійний фонд не заповнює інформацію про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування;
Інформація, яка зазначається в реєстраційній картці юридичної особи, в полі відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, заповнюється недержавним пенсійним фондом після укладення радою фонду договору про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду та подається згідно з розділом XVІIІ цього Положення;
реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень;
Заяву (реєстраційну картку) разом з усіма необхідними документами заявник надсилає поштою або подає через уповноважену особу до НКЦПФР разом з описом.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vnesennia-nederzhavnoho-pensiinoho-fondu-do-derzhavnoho-reiestru-finansovykh-ustanov/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду | Засвідчену в установленому законодавством порядку копію рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ) | Реєстраційна картка юридичної особи

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Внесення недержавного пенсійного фонду до Реєстру неприбуткових організацій (установ), Видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии